קול קורא של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן- לקבלת התייחסות הציבור לבחינת האפשרות לשינוי שיטת הצגת המחיר

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן פרסמה קול קורא בנוגע לבחינת האפשרות להתיר לעוסק להציב בבית העסק צג אלקטרוני על גבי המדף המציין את המחיר, המחיר ליחידת מידה וכל מידע אחר הנדרש על פי דין, במקום החובה לסמן מחירים על גבי כל אחד ואחד מהפריטים, וזאת בכפוף לעמידה במספר כללים, כמפורט בקול הקורא המצ"ב.

את התגובות ניתן להעביר לעו"ד קרן חן-סופר בדוא"ל: kerenc@hamber.org.il עד ליום 01.05.2019

למידע נוסף בתחום זה