שינוי חוק הגנת הצרכן - השוואת תנאי לקוח

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן פרסמה קול קורא לבחינת תיקון חקיקה בנושא "השוואת תנאי לקוח", המציע לשנות את חוק הגנת הצרכן ותקנות ביטול עסקה, ולקבוע כי המילה "ימים" תוחלף במונח "ימי עסקים".

עו"ד קרן חן-סופר, היועצת המשפטית של הלשכה, בחנה את כלל הוראות חוק הגנת הצרכן, ומצאה כי רובן ככולן של הוראות החוק נוקטות במונח "ימים" ולא "ימי עסקים" והלכה למעשה פוגעות בעוסק ולא בצרכן, ועל כן כלל לא ברור על שום מה ולמה נדרש "להשוות" את תנאי הלקוח לתנאי העוסק. כך גם, תיקון כאמור, עלול לפגוע קשות בכלל העוסקים, ללא כל הצדקה. 

 

לעיון בנייר העמדה המלא כפי שנשלח אל הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן לחץ כאן. 

למידע נוסף בתחום זה