חוק ההובלות

ביום 1.2.2019 נכנסות לתוקף הוראות חוק הגנת הצרכן בקשר עם הובלות של טובין. החוק קובע כי במקרה בו נדרש ביקור במענו של הצרכן, לשם הובלה של טובין שהעוסק מכר, העוסק נדרש לתאם עם הצרכן שעה ספציפית ולעמוד בטווח זמנים, כפי שיפורט להלן.

חשוב לדעת כי זה לא משנה אם ההובלה הכרחית לצורך אספקת המוצר, או שמא מדובר באופציה ושירות שניתן לצרכן, אשר יכול גם לאסוף בכוחות עצמו.

הרעיון הוא שמרגע שנקבעה הובלה, יש לעמוד בזמנים, על מנת למנוע מצב בו הצרכן ימתין זמן רב בביתו.

בהתאם לחוק, מרגע שנקבעה שעה, זמן ההמתנה של הצרכן לא יעלה על שעתיים. עוד נקבע שאם חלפו שעתיים מעבר לזמן ההמתנה, יהיה הצרכן זכאי לפיצוי ללא הוכחת נזק. לשם ההמחשה, נניח מצב בו נקבעה הובלה לשעה 10:00. במצב כזה, זמן ההמתנה יהיה לכל היותר עד השעה 12:00. במידה והמוביל לא הגיע עד השעה 14:00, תקום לצרכן כבר זכות לפיצוי ללא הוכחת נזק. אין זה אומר שהצרכן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין איחור על הגעת המוביל לאחר השעה 12:00 (ולפני השעה 14:00), אולם הוא יידרש להוכיח את נזקיו.

עוסקים שקבעו כמדיניות, הובלה תוך יום למשל, ומרגישים שעלולים לא לעמוד בזמנים, רשאים להודיע לצרכן מראש כי אינם רוצים לקחת סיכון בשל החוק החדש ולדחות את ההובלה ליום לאחר מכן, ובלבד שיעמדו בטווח הזמנים של החוק. יחד עם זאת, אין טעם להגיע להסכמה עם הצרכן שהוא מסכים לאיחור אפשרי, שכן לא ניתן לוותר או לסתור את הוראות חוק הגנת הצרכן. כלומר, אין נפקות משפטית להסכמה של הצרכן כי יגיעו אליו באיחור ובחריגה ממסגרת הזמנים שנקבעה בחוק.

עוד חשוב לדעת, כי הוראת החוק המחייבת ליתן שירות בזמנים מסוימים אינה חלה על מובילים. כלומר, החובה היא רק עמידה בזמנים ביחס לשעה שנקבעה על ידי העוסק.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השירות מיועד לחברי לשכה בלבד!

לשאלות נוספות בנושא ניתן לפנות לעו"ד קרן חן-סופר, יועצת משפטית, באמצעות מילוי הטופס מטה.

*
*
*
*
*
Change the CAPTCHA code
למידע נוסף בתחום זה