הפחתת הנטל הרגולטורי - צירוף הוראות שימוש מקוונות

במסגרת תוכנית החומש להפחתת הרגולציה של הרשות להגנת הצרכן, היא בוחנת בימים אלה את הדרישה החוקית הקיימת כיום בעניין צירוף הוראות שימוש.

כיום, על פי צו הגנת הצרכן (סימון טובין), תשמ"ג – 1983 ישנה רשימה ארוכה של מוצרים (המנויים בתוספת השלישית לצו) שנדרש לצרף להם הוראות שימוש בשפה העברית (ואם מדובר במוצר מיובא – יש לבצע תרגום מהימן לשפה העברית).

הרשות בוחנת אפשרות להמיר את הצירוף הפיסי של ההוראות להוראות מקוונות (בתנאי שהעוסק יספק עותק אחד מודפס במידה וצרכן ידרוש זאת) וכן לבצע רביזיה ברשימת המוצרים (הוספה/השמטה/שינוי של המוצרים שהחובה חלה עליהם).

רצ"ב: קול קורא והעתק של התוספת השלישית לצו.

בעלי עניין ועוסקים בתחום מוזמנים להגיש את התייחסותם לקול קורא בכתב ליועצת המשפטית קרן חן-סופר במייל kerenc@chamber.org.il, עד ליום 25.12.2018.

 

למידע נוסף בתחום זה