איך מודיעים על סיום עסקה במכשירי נייד כשרים?

בתאריך 16.7.18 פורסם בספר החוקים תיקון מס' 56 לחוק הגנת הצרכן. התיקון עוסק במקרים של עסקאות קצובות וחל רק על חברות המנויות בתוספת השנייה לחוק הגנת הצרכן, קרי חברות תקשורת, חשמל, גז ומים. 

כיום, חוק הגנת הצרכן מחייב עוסקים ליידע את הצרכנים בדבר מועד סיום העסקה או ההתחייבות במספר דרכים, כאשר אחת מהן הינה במסרון למספר הטלפון הנייד שמסר הצרכן לעוסק, אם מסר – 21 ימים לפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות, ואם חל מועד מסירת ההודעה לפי פסקה זו בשבת או בחג – ביום שלאחר השבת או החג.

 

התיקון האמור מוסיף כי במקרה בו מספר הטלפון הנייד אותו מסר הצרכן חסום לשירות של קבלת מסרונים (טלפונים כשרים) – יודיע העוסק לצרכן על מועד סיום העסקה בשיחת טלפון או בהודעה קולית.

 

תחולת החוק 4 חודשים מיום פרסומו והוא יחול גם על עסקה קצובה שנעשתה לפני יום תחילת החוק.

לצפייה בחוק לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה