הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן | שירותים עסקיים | צרכנות | 30/04/2017

פנייה לקבלת התייחסות בנושא חקיקה של מאגר "אל תתקשרו אליי"

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מבקשת את התייחסות הציבור, למספר סוגיות מרכזיות בנושא חקיקה של הקמת מאגר "אל תתקשרו אלי " (Do not call registry).

תפקיד המאגר הוא למנוע שיחות שיווק לאנשים אשר אינם מעוניינים בכך, והוא פועל בכמה מדינות בעולם.

 הרשות בוחנת מודלים שונים להקמת המאגר, ובפרט את ברירת המחדל של המאגר: האם יש צורך בהרשמה אקטיבית על מנת להימנע מלקבל שיחות שיווק, או שהאיסור להתקשר יחול על כל קווי הטלפון, למעט אנשים שהביעו הסכמה אקטיבית לקבל שיחות.

 הנייר המצורף סוקר את הצורך, המטרות, ההשוואה הבין לאומית ונקודות נוספות עליהן יש לתת את הדעת.

 כלל האוכלוסייה, בעלי עניין ועוסקים מוזמנים להגיש את התייחסותם לנושא בכתב עד ליום 11.5.2017.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה