תחפושות לפורים- צעצוע או בגד?

בעקבות התנגדות נחרצת של איגוד לשכות המסחר, חזרה בה רשות הגנת הצרכן מכוונתה לפרסם הנחייה לפיה "תחפושת", הינה ביגוד ולכן חלות לגביה תקנות ביטול עסקה. 

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן פרסמה לפני כמספר ימים כי יש בכוונתה להוציא הנחיה לפיה תחפושת שלובשים אותה על הגוף, הינה "ביגוד" כאמור בתוספת לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010. המשמעות היא כי לצרכן  תהיה הזכות לבטל עסקה לרכישת תחפושת (בתנאי שלא עשה בה שימוש ושהיא לא נפגמה, וכן להחזירה לעוסק), מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה לא הוסרה. הרשות טענה כי תחפושת שלובשים על הגוף היא בגד לכל דבר ועניין.

 ענף הצעצועים ומוצרי התינוקות בשיתוף עם המחלקה המשפטית של איגוד לשכות המסחר הביעו התנגדות נחרצת  ליוזמת הרשות מהטעמים הבאים;

  • הפרשנות שרואה בתחפושת "ביגוד" רק כיוון שהיא נלבשת על הגוף הינה פרשנות רחבה מדי ואיננה מידתית.
  • יש לבחון את התכלית של תחפושת ולא את הפונקציונאליות שלה שהרי תחפושת במהותה איננה באה לשמש כבגד אלא כפריט לאירוע מסוים
  • המחוקק מצא לנכון לסווג את התחפושת בתקן רשמי (562) כ"צעצוע" ולכן להבדיל מבגד, תחפושת נדרשת בבדיקות תקינה.
  • באם הייתה מתקבלת הפרשנות המוצעת וההנחיה הייתה מתפרסמת, התוצאה הייתה עלולה להיות הרת אסון לעסקים המתבססים על מכירת תחפושות ובעיקר על חג הפורים שנמשך יומיים בשנה, כאשר בפועל יכול היה כל צרכן להשתמש בתחפושת "בעדינות" ולאחר החג להחזיר אותה ולדרוש את השבת תמורתה, בחלק מהמקרים תוך יצירת חיכוך מיותר בין הצרכנים לעוסקים; שגם כך נמצאים בקשיים בעקבות תחרות הולכת וגדלה אל מול המסחר המקוון.

ביום 20.2.17 פרסמה הרשות הודעה בה היא חוזרת מכוונתה לקבוע כי תחפושת היא ביגוד על כל המשתמע מכך מכוח תקנות ביטול עסקה, וכי היא סבורה שהסדר הביטול בתקנות לבגד, אינו מתאים לתחפושת.

למידע נוסף בתחום זה