נדחתה תביעה ייצוגית בטענה שהיא "תביעת סרק"

בימ"ש השלום דחה את תביעתו של עו"ד עמית זילברג, כנגד גרופר קניות חברתיות בע"מ, לאחר שזילברג טען כי אינו נמנה על חברי הקבוצה הייצוגית שתבעה את החברה בפס"ד קודם.

 

בימ"ש השלום בתל אביב  דחה את תביעתו של עו"ד עמית זילברג, כנגד גרופר קניות חברתיות בע"מ, לאחר שזילברג טען כי אינו נמנה על חברי הקבוצה הייצוגית שתבעה את החברה בפס"ד קודם, שכן זו הורחבה שלא כדין, ולכן לא חל ביחס אליו מעשה בית דין. ביהמ"ש קבע כי לא ראוי לאפשר לזילברג "לעקוף" את המנגנון החוקי שנקבע בחוק תובענות ייצוגיות, וכי הוא מושתק מלהעלות טענות נגד פסה"ד, שכן הוא כפוף למעשה בית דין. בנוסף, נקבע כי הליך זה הינו מקרה מובהק של תביעת סרק, שהוגשה על מנת לזכות בכפל פיצוי שסותר את עקרונות היסוד של דיני הנזיקין ושל דיני הצרכנות, כאשר זילברג עצמו הוא עו"ד במקצועו, ואף היה מיוצג בהליך זה, ולכן חזקה עליו שידע היטב כי תביעתו – תביעת סרק היא המהווה שימוש לרעה בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים)- תשמ"ב -1982. ובהליכי המשפט.

בית המשפט דחה כאמור, את התביעה ופסק כי התובע יחויב בהוצאות הנתבעת.

 

לשאלות בנושא ניתן לפנות לעו"ד שרון כ"ץ, יועצת משפטית sharonk@chamber.org.il

יובהר כי המידע לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי פרטני וכי נוסח החוק הינו הנוסח המחייב.

למידע נוסף בתחום זה