פורסם בספר החוקים: חובת משלוח מסרון לפני סיום עסקה לתקופה קצובה

ביום 10.3.16 פורסם בספר החוקים תיקון מס' 44 לחוק הגנת הצרכן שעניינו חובת משלוח מסרון לפני סיום עסקה לתקופה קצובה.

רענון  החוק  הקיים

סעיף 13א לחוק הגנת הצרכן קובע כללים בדבר סיום עסקה לתקופה קצובה.

"עסקה  קצובה" הינה:  

  1. כל עסקה לתקופה מסוימת לרכישת טובין או שירותים;
  2. עסקה שבה, בתקופה מסוימת, נרכשים טובין או שירותים במחיר מוזל או שניתנת הטבה לצרכן (למשל  גלישה במחיר מוזל לשלושה חודשים במסגרת מנוי מתמשך לאינטרנט)
  3. עסקה הקשורה לעסקה אחרת, כך שהמחיר בעבור רכישת טובין או שירותים בעסקה אחת מושפע, לתקופה מסוימת, המחיר המשולם בעסקה האחרת.

בעסקה לתקופה קצובה שבה מחייבת עוסק חשבון של הצרכן בתשלומים,יודיע העוסק לצרכן בין 60-30 ימים לפני מועד סיום העסקה, על מועד סיום העסקה,בחוזה או מסמך ובכל חשבונית או קבלה או הודעת תשלום הנשלחת לצרכן שלושה חודשים ללפני מועד הסיום.

 

החידושים

התיקון קובע:

  1. מועד סיום העסקה לתקופה קצובה יופיע בחשבונית, קבלה או הודעת תשלום בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות.    
  2. הודעת סיום העסקה יישלח במסרון למספר טלפון הנייד שמסר הצרכן לעוסק, אם מסר, 21 ימים לפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות, ואם חל מועד מסירת ההודעה בשבת או בחג, ביום שלאחר השבת או החג. משלוח מסרון יהיה בנוסף להודעה שצריכה להופיע בחוזה ובחשבונית או קבלה או הודעת  תשלום.

 

תחילה

תחילתו של התיקון הינה ב- 10 ליוני 2016 (שלושה חודשים מיום פרסום החוק).

לעניין חובת הבלטה של מועד סיום העסקה-  אם מועד סיום העסקה שלושה חודשים לפחות אחרי 10 ליוני.

לעניין משלוח מסרון - אם מועד סיום העסקה 21 ימים לפחות אחרי ה-10 ליוני.

 

עיצום  כספי

בגין הפרת הוראות החוק לעיל רשאית הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן להטיל עיצום כספי בהתאם לסעיף 22ג(א)(11) לחוק הגנת  הצרכן בגובה של 22,000 ₪.

 

 

לשאלות  ניתן לפנות  לעו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המשפטית,  shoshr@chamber.org.il

יובהר כי  המידע  לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי פרטני וכי נוסח  החוק הינו  הנוסח המחייב.

למידע נוסף בתחום זה