אכיפה מוגברת של סימון מוצרים

בימים אלה עורכת הרשות להגנת הצרכן מבצע אכיפה בנושא סימון מוצרים בחנויות.

על כן, אנו מבקשים להסב את תשומת לבכם להוראות העיקריות בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 וצו הגנת הצרכן (סימון טובין), תשמ"ג-1983 בנושא סימון מוצרים.
יודגש כי ההסבר להלן אינו ממצה וייתכן שיחולו הוראות נוספות.

תוכן הסימון

סעיף 17 לחוק הגנת הצרכן קובע כי על עוסק לסמן על גבי טובין המיועדים לצרכן או במצורף להם פרטים בדבר:
1. שם המצרך וכינויו המסחרי
2. ארץ הייצור
3. שם היצרן, מספר זהותו ומענו, ואם המצרך מיובא - שם היבואן, מספר זהותו ומענו
4. כמות המצרך ופירוט חמרי היסוד שמהם הוא מורכב


בנוסף, צו הגנת הצרכן (סימון טובין) קובע כי כל סימון יכלול את הסימן המסחרי אם ישנו, שם הדגם ומספר הסידורי אם ישנם, היות המצרך מסוג ב' אם איכותו נמוכה מהרגיל או שהוא פגום.
אם המוצר מוחדש יש לציין את המילה "מוחדש" ותאריך החדשתו.

 

אופן הסימון

סימון הטובין ייעשה בהדפסה, בהטבעה, בחריטה או בכל דרך אחרת על הטובין או אריזתם למעט בכתב יד. לא ניתן לסמן על הטובין או על אריזתם, ייעשה הסימון על גבי תווית שתוצמד היטב לטובין או לאריזתם בהדבקה או בתפירה באופן שתמנע הסרתה בקלות.

 
לגבי טובין הנמכרים בתפזורת, הסימון יכול להופיע על גבי תווית או שלט צמוד למכל או למדף, שבו הם מונחים או בסמוך להם.
"תפזורת" הינה הצגת טובין מסוג אחד שאינם ארוזים או שהם ארוזים באריזה שקופה, המוצגים למכירה בתוך מיכל או באזור מתוחם על גבי מדף וסימונם אחיד ומתייחס ליחידה בודדת, כגון ציוד משרדי, כלי בית, מוצרי סדקית וכיוצא באלה, למעט מוצרי טקסטיל והנעלה.

 אין פטור מסימון בתפזורת אם קיימת חובת מתן הוראות שימוש או אזהרה.

פרטי הסימון יהיו ברורים, קריאים ובני קיימא. כל מילה ופרט יצוינו בבהירות, באותיות לא קטנות ולא דחוסות, במקום הנראה לעין ובאופן שיקל על הצרכן לקרוא ולהבין את הסימון. על הסימון להיות בצבע שונה מצבע הרקע שעליו הוא מופיע.

 

הוראות סימון נוספות

יש מוצרים שלגביהם חלות הוראות סימון נוספות בהתאם לאמור בתוספת השנייה של הצו , לדוגמת כלי בית, רהיטים, מוצרי נייר וקרטון, צבעים, מוצרי הלבשה, שקיות, תיקים, מוצרי טבק, כלי מיטה ומגבת ומשחקי מחשב.

 

צירוף הוראות שימוש

יש מוצרים שלגביהם יש לצרף הוראות שימוש ( פירוט נמצא בתוספת השלישית של הצו).
הוראות השימוש יהיו בעברית. במצרך מיובא יהיו הוראות השימוש תרגום מהימן של הוראות השימוש הלועזיות במידה וישנן.

 

הוראות שימוש או אזהרה של טובין מיובאים

על טובין מיובאים עם הוראות שימוש או אזהרה בלועזית יופיעו גם תרגום מלא ומדויק בעברית של הוראות השימוש או האזהרה. גודל האותיות בעברית לא יקטן מגודל האותיות הלועזיות ויהיה מובלט באותו אופן.

 

שפת הסימון

הסימון ייעשה בעברית. בטובין מיובאים הסימון יהיה בעברית או בעברית ולועזית.

 

דרישות סימון בהתאם לתקן

יש מוצרים שלגביהם נדרש סימון בהתאם לתקן, בנוסף לדרישות הסימון על פי חוק הגנת הצרכן וצו הגנת הצרכן.

 

 

ההסבר לעיל כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי. לכל שאלה ניתן לפנות לעו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המשפטית בלשכת המסחר shoshr@chamber.org.il

 

למידע נוסף בתחום זה