הנחיית ממונה - גביית עמלות ברכישה בכרטיסי חיוב

הנחיה זו באה להחליף הנחיה והבהרה מיום 9-10.4.14 ומתייחס לעסקאות רכישה בהם  מעבר למחיר של המוצר או השירות ישנם מרכיבי תשלום נוספים כגון דמי טיפול או עמלה. חובה על העוסק לציין  מחיר כולל ללא הפרדה בין המרכיבים.

 

להנחיית הממונה- לחץ כאן

למידע נוסף בתחום זה