מצגת בנושא סימון מחירים ופרסום של מבצעים

השבוע התקיים בלשכה יום עיון בנושא סימון מחירים ופרסום של מבצעים. לשימושם מצגת מידע בנושא בקובץ מצורף.

למידע נוסף בתחום זה