חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 32), התשע"ב - 2012 - זיכוי בשל ביטול עסקה

ביום 1 לאפריל פורסם ברשומות תיקון לחוק הגנת הצרכן בנושא זיכויים ושוברי מתנה. התיקון מתייחס למקרה בו ביטל צרכן הסכם לרכישת טובין או שירותים ולא היה זכאי להחזר כספי בהתאם לתקנות ביטול עסקה או על פי עילה אחרת בדין והעוסק בחר לתת לצרכן שובר זיכוי בשל הביטול.

על שובר הזיכוי יחולו הוראות אלה:  
1. השובר  יודפס או ייכתב באופן  שיימנע את  מחיקת  הכתוב בו. 
שימו לב:  ניתן  לכתוב את הזיכוי בכתב יד. שר התמ"ת רשאי לקבוע הוראות לעניין זה. 
  
2. הסכום הנקוב בשובר יהיה הסכום ששולם בעת העסקה.
  
3. השובר יהיה תקף לשנתיים לפחות מיום המסירה.
  
4. מימוש השובר לא יותנה בהצגת חשבונית שניתנה לצרכן בעת הרכישה.
שימו לב: לאור הוראה זו, חשוב לציין בשובר עצמו את כל הפרטים הדרושים לעוסק בעת הצגת השובר למימושו.
  
5. לא יהיה תוקף לתנאי המגביל את האפשרות לממש את שובר הזיכוי, לרבות לעניין מימושו ממכירה מיוחדת (קרי: מבצעים, מכירות סוף עונה כדומה). 
שר התמ"ת, באישור ועדת הכלכלה רשאי לקבוע סייגים להוראה זו.
  
6. הכיתוב על גבי השובר: 
א. על גבי השובר יופיעו תקופת תוקף השובר וציון האפשרות להשתמש בו ללא תנאים מגבילים וכן, הסייגים במידה והשר קבע כאלה. 
ב. הכיתוב יהיה באותיות  ברורות ובהבלטה מיוחדת. גודלן המזערי של האותיות יהיה 30 אחוזים מגודל האותיות הגדולות ביותר שבמידע  על הזיכוי, אך לא יותר מגודל האותיות המהוות את תוכן המידע, ובכל מקרה לא פחות מ-2 מילימטרים. 
  
7. מימוש השובר והחזר עודף 
אם צרכן מימש את השובר ברכישה שמחירה נמוך מהסכום הנקוב בשובר, וההפרש לא עלה על 5% מהסכום הנקוב בשובר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, יהיה צרכן זכאי לקבל את העודף במזומן. 
  
לדוגמא: זיכוי בסך 100 ₪ שרכשתי בו מוצר ב-96 ₪. ההפרש הוא 4 ₪, כלומר לא עלה על 5% מהסכום הנקוב בשובר ולכן יש לתת  עודף במזומן.
דוגמא נוספת: זיכוי של 2000 ₪ שרכשתי בו שירות בסך 1900 ₪. ההפרש הוא 100 ₪ שהוא 5% מ- 2000. לכן יש להחזיר עודף מזומן  של 100 ₪. 
אבל אם רכשתי מוצר ב- 1500 ₪ ונותר 500 ₪ בזיכוי, העוסק יכול לתת זיכוי נוסף על סכום זה מאחר והוא עלה על 5% מהסכום הנקוב  על  הזיכוי. 
  
8. הוראת הסעיף יחולו גם על שובר מתנה. 
  
9. תחילתו של התיקון ביום 1 למאי (30 יום מיום פרסומו שהיה ב1 לאפריל). 
  
10. התיקון אינו מחייב לתת שובר זיכוי. אך אם ניתן שובר זיכוי, יחולו ההוראות לעיל.
  
בכל מקרה של סתירה בין הסבר זה לבין הוראות החוק, הנוסח של החוק מחייב.

חברי לשכת המסחר מוזמנים לפנות בשאלות לעו"ד שוש רבינוביץ shoshr@chamber.org.il  03-5631016

למידע נוסף בתחום זה