מדבקת אחריות נכנסת לתוקף ביום 1.6.12

ביום 1 ליוני 2012 נכנס לתוקף תיקון לחוק הגנת הצרכן המחייב לצרף מדבקת אחריות לכל מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז חדשים, לרבות מנגנונים מכניים וחשמליים ברהיטים שמחירם לצרכן גבוה מ-150 ₪. 

להנחיות הממונה על הגנת הצרכן במשרד התמ"ת בעניין מדבקת אחריות >

התיקון חל לגבי כל מוצר חשמלי שכבר קיים לגביו היום חובה לצרף תעודת אחריות לשנה לפחות. 

להלן עיקרי התיקון:

1.  עוסק המוכר טובין לצרכן ומוסר לו תעודת אחריות, ידביק או ימסור לו מדבקה לשם הדבקתה על הטובין. שימו לב: אין חובה על העוסק להדביק את המדבקה. 

2.  יש לציין על המדבקה את תום תקופת האחריות

3.  הצגת המדבקה היא ראיה מספקת מאת הצרכן לעוסק כי המוצר תחת אחריות. העוסק לא ידרוש הוכחה אחרת (תעודת האחריות או חשבונית). 

4.  טובין המזוהים במספר סידורי או מספר זיהוי ייחודי פטורים מחובת מסירת המדבקה אם מתקיימים התנאים הבאים: 

א.  לא נדרש מן הצרכן להציג תעודת אחריות כתנאי למתן שירות. 

ב.  הוא מאפשר לצרכן לבדוק את תום תקופת האחריות בכל עת באתר האינטרנט, בטלפון בשיחת חינם ובאמצעות מסרון, באמצעות המספר הסידורי או מספר הזיהוי הייחודי. 

הוראות ספציפיות לעניין המדבקה נקבעו בתקנות:

1.  מדבקת  האחריות  תהיה מקורית שהנפיק  היצרן אשר בשימוש  סביר במוצר שעליו היא  מודבקת בתקופת  האחריות,  לא  תינתק  והכיתוב עליה  לא  יימחק.  יצרן: גם יבואן.

2.  הכיתוב במדבקה יהיה באותיות וספרות ברורות, עמידות וקריאות. 

3.  צבע האותיות והספרות יהיה נוגד את צבע הרקע שעליו הן כתובות. 

4.  גודל האותיות והספרות לא יקטן מגודל גופן של 10 פיקסלים או שני מילמטרים. 

5.  על גבי המדבקה ייכתב: 

א.  תום תקופת האחריות המלאה. הכוונה היא לאחריות מליאה של שנה לפחות. אם עוסק מחליט להאריך את תקופת האחריות מבלי לשנות את התנאים, יש לציין את המועד בו מסתיימת האחריות המליאה.
 
ב.  תום תקופת אחריות נוספת שהיא מוגבלת.

ג.  המילים "כמפורט בתעודת האחריות". 

ד.  כל כיתוב נוסף לפי בחירת היצרן ובלבד שגודל הכיתוב לא יעלה על גודל האותיות של הפרטים שחייבים לציין (תום תקופת האחריות והמילים "כמפורט בתעודת האחריות"). לדוגמא, יצרן רשאי להוסיף מספר סידורי או פרטים נוספים על המדבקה. 

6.  פטור מחובת  מסירת מדבקה: 

א.  חובת מסירת המדבקה לא חלה על טובין שאינם טובין כהגדרתם בתקנות אחריות ושירות. כלומר, התקנות יחולו על מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז חדשים, לרבות מנגנונים מכניים וחשמליים ברהיטים שמחירם לצרכן גבוה  מ-150 ₪. 

ב.  חובת מסירת מדבקה לא תחול על טובין ששטח הפנים הפנוי שלהם שווה או קטן לגודל מדבקה הכוללת כיתוב כנדרש. 

7.  הוראת מעבר: התקנות יחולו מה-1 ביוני 2012 על טובין שמחירם הכולל עולה על 10,000 ₪. לגבי טובין שמחירם הכולל עד 10,000 ₪ יחולו התקנות מיום 16 לאוגוסט 2012. 

8.  שימו לב: מדבקת  האחריות  אינה  מחליפה את  תעודת  האחריות! 
  
דוגמאות  למדבקת אחריות (המדבקה  הקטנה  כוללת  את  הוראות החובה): 

  משה ובניו בע"מ מוצרי חשמל

תום תקופת אחריות מלאה: 1.6.2013

תום תקופת אחריות נוספת מוגבלת: 1.6.2014

כמפורט בתעודת האחריות

דגם: Sh12345
שם המשווק וחתימה:_____ 

 

           

תום תקופת אחריות מלאה: 1.6.2013
           

כמפורט בתעודת האחריות

ניתן גם להשתמש בטכנולוגיות למניעת זיופים (חותמות, הבלטות וכדומה).

בקרוב צפויה הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן להוציא הנחיות בנושא. נעדכן אתכם ונפרסם אותן באתר.

המידע לעיל הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני. יודגש כי נוסח החוק והתקנות הינו הנוסח המחייב.

חברי לשכת המסחר מוזמנים לפנות עם שאלות לעו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המשפטית shoshr@chamber.org.il טל. 5631016 – 03.

 

למידע נוסף בתחום זה