דיווח מוועדת הכלכלה: ביטול התחייבות בעסקה קצובה - מכוני כושר ועסקאות אחרות

ביום 9 ליולי התקיים דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת בהצעת חוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה לתקופה קצובה) של חה"כ איתן כבל, יואל חסון ומספר חברי כנסת.

ההצעה באה לקבוע כי ניתן להשתחרר מהתחייבות במכון כושר, גם אם העסקה לתקופה קצובה, עם הודעה של חודש מראש. הדיון התמקד בשאלה האם להחיל את ההוראה גם על עסקאות לרכישת יחידות נופש.

ההצעה מאפשרת לגבות דמי ביטול של 5% או 100 ₪, הנמוך מבניהם בגין הביטול ולא ניתן יהיה לגבות דמי יציאה נוספים.

ביום שני, 16 ליולי יתקיים דיון נוסף בהצעת החוק.

למידע נוסף בתחום זה