חוק הפוטושופ - המותר והאסור

ביום 1 לינואר 2013 נכנס לתוקף חוק "הפוטושופ" או בשמו המלא: חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות. מטרת החוק היא להגביל את חשיפת הציבור בישראל לפרסום שמציג דימויי גוף של רזון קיצוני, כדי למנוע התפתחות של הפרעות אכילה. מדובר בחוק ייחודי שאין שני לו בעולם.

החוק קובע שתי הוראות עיקריות: 

1.  איסור שימוש בדוגמן או דוגמנית בפרסומת מסחרית, ללא קבלת אישור רופא  שלפיו הוא אינו בתת משקל, בהתאם לחישוב שביצע רופא בשלושת החודשים שקדמו למועד צילום הדוגמן לפרסומת. תת משקל נחשב ערך מדד מסת גוף (BMI) נמוך מ-18.5 לגבי בגיר. לקטנים  נקבעו ערכים אחרים והם מופיעים בתוספת לחוק. 

יש להמציא את האשור הן לפרסומאי והן למפרסם.
 
יש לשמור העתק מן האשור לתקופה של שבע שנים. 

הוראות אלה חלות הן על הפרסומאי (מי שמפיק בשכר את הפרסומת בעבור מפרסם) והן על המפרסם (מי שיוזם פרסומת למוצר שהוא מפיק, לשירות שהוא נותן או למותג שלו). 

2.  פרסומאי חייב להבהיר בפרסומת מסחרית שימוש בעריכה לשם הצרת היקפי גוף אם נעשה שימוש כזה בפרסומת מסחרית שהפיק. ההבהרה תופיע בפרסומת במקום בולט ובצבע וגודל ברורים לעין, על פני שטח שאינו קטן  מ-7% לפחות משטח הפרסום הכולל של הפרסומת. 

על הפרסומאי לשמור את הצילומים המקוריים שעל בסיסם נעשתה העריכה הגרפית במשך שנים. 

סייגים להוראות החוק 

הוראות החוק לא יחולו  על פרסומת שמטרתה אינה מסחרית אם המפרסם הוכיח  שיש עניין ציבורי מובהק בפרסומה. 

כמו כן, הוראות אלה לא יחולו על פרסומת מסחרית אם מתקיימים שני תנאים במצטבר: 

1.  אם עולה ממנה כי היא אינה מיועדת לציבור בישראל. 
2.  אם עולה מן הדרך שבה היא משודרת או מפורסמת, כי היא  אינה מיועדת לציבור בישראל. 

כלומר, הן התוכן והן הדרך בה היא מפורסמת חייבים להצביע על כך שהיא אינה מיועדת לציבור בישראל. 

למשל, פרסומת גאפ שמופיע בMTV - אינה מיועדת לציבור בישראל. 

פרסומת של חברת קוסמטיקה בינלאומית שמופיעה בכל העולם ובנוסף מופיעה  ב"לאישה" -  הינה פרסומת  שמיועדת  לציבור בישראל.  

רק פרסומת שעונה על המבחן הכפול הן מבחינת התוכן והן מבחינת  דרך הפרסום - היא פרסומת  שאינה כפופה להוראות החוק. 

הוראת  מעבר 

לגבי פרסומת שהסכם צילומה נכרת לפני 27.3.2012 (מועד פרסום החוק ברשומות) יחולו הוראות לעניין המצאת אישור רפואי מתום שנה ממועד כריתת ההסכם או מיום 1.1.13 לפי המאוחר. 

תקנות

שר התמ"ת רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצוע הוראות החוק. תקנות בנושא נוסח האישור הרפואי, נוסח ההבהרה ואופן הצגתה וביצוע בדיקת ה-BMI טעונות אשור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

חברי לשכה מוזמנים לפנות עם שאלות לעו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המשפטית באיגוד לשכות המסחר shoshr@chamber.org.il  
המידע לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי. בכל מקרה הנוסח המחייב הינו נוסח החוק. 

למידע נוסף בתחום זה