עסקאות מכר מרחוק - מסמך הגילוי והוראות בדבר ביטול העסקה

כאשר שני צדדים לעסקה אינם נמצאים פיזית במקום בו נעשית העסקה חלים כללים מיוחדים הן לגבי חובת הגילוי טרם ההתקשרות והן לאחר עשיית העסקה.

נביא להלן את הוראות החוק בכל הקשור לחובת הגילוי לפני ההתקשרות, בעת ההתקשרות וכן הוראות בדבר ביטול העסקה שנעשתה מרחוק.

מהי  עסקת מכר מרחוק? 
עסקת מכר מרחוק הינה התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות  משותפת של הצדדים לעסקה. 
  
"שיווק מרחוק" הינה פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או  מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא  בנוכחות משותפת של  הצדדים, אלא באחד האמצעים  האמורים. 
  
חובת גילוי בשלב השיווק מרחוק 
בפניה השיווקית של העוסק  אל הצרכן  (באמצעי תקשורת שונים כפי שהוסבר קודם), חייבים לציין את הפרטים  הבאים: 
-  שם, מספר  זהות (קרי, מספר  החברה או  מספר  עוסק  מורשה או  מספר  תעודת  זהות של  בעל  העסק  אם  אין לתאגיד  מספר  רשום על פי דין)  וכתובת של העוסק בארץ ובחו"ל. 
-  התכונות העיקריות של הנכס או של השירות. 
-  מחיר  הנכס או השירות ותנאי התשלום האפשריים. 
-  מועד ודרך הספקת הנכס או השירות. 
-  התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף. 
-  פרטים  בדבר אחריות לנכס. 
-  פרטים בדבר זכות  הצרכן לבטל את החוזה בהתאם להוראות החוק בעניין 
(ראה להלן). 
  
חובת  הגילוי  בעת  עשיית עסקת  מכר  מרחוק 
כיצד:                      העוסק יספק מסמך בכתב הכולל את פרטי העסקה ("מסמך גילוי"). 
באיזה  שפה:             בעברית  או בשפה שבה נעשתה הפניה לשיווק. 
המועד:                     לא  יאוחר  ממועד הספקת הנכס או  השירות. 
 
הפרטים  שיש  לציין  במסמך הגילוי: 
-  שם, מספר זהות (מספר החברה או מספר עוסק מורשה או  מספר תעודת זהות של בעל העסק אם אין לתאגיד מספר רשום על פי דין)  וכתובת של העוסק בארץ ובחו"ל. 
-  התכונות  העיקריות של הנכס או של השירות. 
-  מחיר הנכס או  השירות ותנאי התשלום החלים על  העסקה. 
-  האופן  שבו יכול הצרכן לממש את זכותו לבטל את העסקה, בהתאם להוראות החוק (ראה להלן). 
-  שם היצרן וארץ הייצור של הנכס. 
-  מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות. 
-  תנאים נוספים החלים על העסקה. 
  
ביטול העסקה על ידי הצרכן 
בעסקת מכר מרחוק מוענקת לצרכן זכות ביטול רחב יותר מאשר בעסקה פרונטאלית רגילה. זאת, מאחר והצרכן לא ראה את  הנכס  מראש,  ולא הייתה לו  אפשרות לבחון לעומק את טיבו והתאמתו של הנכס או השירות לצרכיו. 
  
עם זאת, הביטול חייב להיעשות בכתב, לרבות דרך תקשורת אלקטרונית. 
  
כללי הביטול הם כדלקמן: 
בנכס -  מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך הגילוי, לפי המאוחר מביניהם. 
  
בשירות - בתוף 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר: 

 • בעסקה מתמשכת -  בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו (למשל, גם אם החול מתן שירות טלפון נייד בטרם קבלת מסמך הגילוי, עדיין ניתן לבטל את העסקה). 
 • בעסקה שאינה  מתמשכת - בתנאי שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (למשל,  עסקה למתן ייעוץ להורים במסגרת סדנא יומית שייערך ביום קבוע. לא ניתן יהיה לבטל את העסקה יום לפני תחילתה). 
    
  מתי  לא ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק: 
  בעסקאות הבאות לא ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק: 
  -  טובין פסידים (למשל מוצרים עם חיי מדף קצרים כגון עיתון יומי או מוצרים פרחים) 
  -  שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה  ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות  להינתן. 
  -   מידע כהגדרתו  בחוק המחשבים: נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, למעט תוכנה, המובעים בשפה קריאת מחשב, והמאוחסנים במחשב או באמצעי אחסון אחר, ובלבד שהנתונים, הסימנים, המושגים או ההוראות אינם מיועדים לשימוש במחשב עזר בלבד; 
  -   טובין  שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה. 
  -   טובין הניתנים להקלטה,  לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (למשל ספרים לא ארוזים). 
    
  תוצאות  הביטול 
  כאשר יש בעיה עם המוצר: 
    
  אם הביטול עקב פגם במוצר, עקב אי התאמה בין  הנכס או בין  השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו בעת השיווק ובמסמך הגילוי, עקב אי  אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע בהסכם או בשל כל הפרה אחרת של ההסכם: 
    
  -  יחזיר העוסק  לצרכן בתוך 14 ימים מיום  קבלת  ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן,  יבטל את חיובו של  הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מן  הצרכן  דמי  ביטול כלשהם.  
  -  קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק. 
    
  כאשר אין בעיה עם המוצר:  
  כאשר הצרכן מבקש לבטל את העסקה שלא בגין פגם או סיבות שמצוינות לעיל: 
    
  -  יחזיר העוסק לצרכן,  בתוך  14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי  הצרכן, יבטל את  חיובו של  הצרכן בשל  העסקה וימסור לו  עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מן  הצרכן סכום  כלשהוזולת דמי  ביטול בשיעור שלא יעלה על  5% ממחיר הנכס נושא  החוזה  או  העסקה,  אן  100 ₪, לפי  הנמוך  מביניהם. אין לדרוש בעת הביטול שהצרכן  ישא בדמי  משלוח ששולמו על מנת  לשלוח ואו להוביל את  המוצר לבית  הצרכן. דמי  הביטול  נגזרים  מהמחיר הכולל  שנגבה מאת  הצרכן. 
  -  קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה, עליו להחזירו לעוסק במקום  עסקו. 
    
  תשלום עבור שימוש בשירות עד הביטול בעסקה מתמשכת 
  בכל מקרה של ביטול של עסקה מתמשכת שהוחל במתן שירות לפיה, ישלם  הצרכן החלק  היחסי בעד השירות שניתן לו. 
    
  תשלום עבור הוצאות התקנה 
  אם עוסק התקין טובין בבית הצרכן לצורך מתן שירות לפי העסקה, יהיה העוסק רשאי לגבות תשלום בשל הוצאות ההתקנה בסכום שלא יעלה על 100  ₪. 
    
  תביעה בגין פחת בנכס 
  אם נגרם הרעה משמעותית בנכס שהוחזר, רשאי עוסק לתבוע את הנזק שנגרם כתוצאה מפחת בנכס. 
    
  יודגש כי על עסקה רגילה (בה שני הצדדים לעסקה נוכחים, חלות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה). 
     
  חברי לשכה מוזמנים לפנות שאלות לעו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המשפטית, איגוד לשכות המסחר,  shoshr@chamber.org.il  
     
  המידע לעיל  הינו  מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ  משפטי  פרטני.  בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק וההסבר לעיל, הוראות החוק  גוברות. 
למידע נוסף בתחום זה