כיצד משפיעה העלאת המע"מ על עסקאות שטרם הושלמו - באדיבות המועצה הישראלית לצרכנות

ב-1.6.13 יועלה המע"מ מ-17% ל- 18%, העלאת המע"מ מעלה בראש ובראשונה את השאלה - "מתי, אם בכלל, נשלם את ההפרש בגין עליית המע"מ בעסקה שטרם הושלמה?" התשובה משתנה בהתאם למהות הרכישה. המועצה הישראלית לצרכנות הכינה עבורכם מדריך קצר להקלת הההתמצאות.

חשוב לציין כי חוק הגנת הצרכן מחייב עוסק להציג את המחיר הכולל, לרבות המע"מ. אולם נקבע גם כי העוסק רשאי, במשך 7 ימים מיום שהועלה שיעור המע"מ, שלא לכלול במחיר המוצג את שיעור ההגדלה, בתנאי שציין באופן בולט במקום העסק כי המחירים אינם כוללים את שיעור המס המוגדל 
*מסמך זה הוכן בהסתמך על הנחיות רשות המיסים לנוסח ההנחיות 
  
עסקה לרכישת מוצר – שיעור המע"מ יקבע לפי מועד מסירת המוצר בפועל  
כאשר מדובר על עסקה לרכישת מוצר כגון, מכונת כביסה מחשב מכונית וכיוב' המועד הקובע לחיוב במע"מ הוא מועד מסירת המוצר בפועל לצרכן. 
כלומר, כאשר צרכן שרכש מוצר, שילם את כל תמורתו, אך המוצר יסופק לו לאחר ה- 1.6.13, כי אז יהיה על הצרכן להוסיף את ההפרש לתשלום בגין עליית המע"מ על המוצר שנרכש. 
מצד שני, אם הצרכן רכש מוצר, קיבל אותו לידיו, ושילם בתשלומים עתידיים, במקרה זה לא יהיה עליו להוסיף את ההפרש לתשלום בגין עליית המע"מ. (כוון שמועד המסירה קודם לעליית המע"מ) 
בהתאם לכך, אם צרכן רכש מספר מוצרים שחלקם סופקו לפני ה- 1.6.13 וחלקם לא, המע"מ בשיעור 17% יחול רק על המוצרים שסופקו לאחר יום ה- 1.6.13. 
  
שירות חד פעמי – שיעור המע"מ יקבע לפי מועד מתן השירות  
הכלל
כאשר מדובר על עסקה לקבלת שירות חד פעמי כגון: תיקונים, ספר, הסעה במונית, הובלה, שירותי תיירות, וכיוב' המועד הקובע הוא מועד מתן השירות. כלומר, אם השירות ניתן לפני ה- 1.6.13 המע"מ יהיה בשיעור של 17% ואם המועד למתן השירות נקבע אחרי ה- 1.6.13 הוא יהיה בשיעור של 18%, ויש להשלים את התשלום בגין העלאת המע"מ גם אם מלוא התמורה כבר שולמה. 

יוצא מן הכלל
הדבר שונה כאשר מדובר על שרות שניתן על ידי מי שנחשב לבעל מקצוע חופשי** או בעלי עסקים קטנים*** במקרה זה המס מחויב על בסיס מזומן, כלומר תשלום המע"מ מתבצע במועד שבו מבוצע התשלום בפועל. 
לדוגמא אם צרכן שילם עבור קבלת שרות משפטי שטרם הוחל בנתינתו, ומועד התשלום בפועל חל  לפני ה- 1.6.13 כי אז המע"מ יהיה בשיעור של 17%, גם אם טרם הוחל במתן השירות. 

**בעל מקצוע חופשי: עורך דין, רואה חשבון, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, יועץ ארגוני, יועץ מס, מתורגמן, עורך פטנטים, מודד, אגרונום וכיוב' 
*** עסקים קטנים - שמחזורם השנתי אינו עולה על 15 מליון ₪. 
  
שרות מתמשך  
בעסקה לקבלת שירות מתמשך נבחין בין: 
1. שירות מתמשך שניתן לחלוקה על בסיס התחשבנות חודשית כגון, שירותי תקשורת,      שירותי תחזוקה וכיוב' - במקרה זה השירות יחויב בהתאם לשיעור המע"מ שחל בחודש שבו ניתן השירות. לכן, על שירות שניתן לפני ה-1.6.13 יחול מע"מ בשיעור 17% ועל שירות שניתן לאחר מועד זה יחול מע"מ בשיעור 18%. 
2. שירות מתמשך שלא ניתן להפריד בין חלקיו, כגון, שירות אחריות, שירותי תמיכה וכיוב' – במקרה זה, שיעור המע"מ יקבע בהתאם למועד התשלום או למועד סיום מתן השירות לפי המוקדם מביניהם. 3 
3. מנוי -  מנוי לתיאטרון, מנוי לעיתון וכיוב' – במקרים אלו המע"מ יחול על התשלום בהתאם למועד שילומו בפועל .   
  
השכרת נכס - שיעור המע"מ יקבע לפי מועד התשלום   
הכלל הוא כי המע"מ משולם על בסיס מזומן כלומר מועד החיוב במע"מ יחול על הסכום המשולם בעת התשלום. 
כל תשלום שבוצע עד ה-31.5.13 יחויב במע"מ בשיעור 17% וכל תשלום שיבוצע החל מיום 1.6.13  יחויב במע"מ בשיעור 18%. 
  
רכישת דירה   
כאשר מדובר ברכישת דירה המועד הקובע לעניין שיעור המע"מ הוא מועד מסירת החזקה לידי הקונה, מועד רישום הדירה על שמו של הקונה או מועד תשלום התמורה, לפי המוקדם שביניהם. לפיכך, יש להבחין בין המקרים הבאים: 
1. במקרה שהדירה תועבר לרשות הקונה לאחר 1.6.13: כל תשלום שבוצע עד ליום 31.5.13 יחויב במע"מ בשיעור 17% וכל תשלום שיבוצע החל מיום 1.6.13 יחויב במע"מ בשיעור 18%. 
2. במקרה שהדירה הועברה לרשות הקונה לפני יום ה-1.6.13: שיעור המע"מ החל על מלוא מחיר העסקה הוא 17% גם אם טרם שולמה מלוא התמורה.

למידע נוסף בתחום זה