חקיקה חדשה: שעות ביקור טכנאי וזיהוי טלפוני של עוסק

לאחרונה (7.8.2014) התווספו לספר החוקים של מדינת ישראל שני תיקוני חקיקה לחוק הגנת הצרכן.

שעות ביקור טכנאי
התיקון הראשון מחייב כי שעות הביקור של טכנאי במענו של הצרכן יהיו בין השעות 8:00 - 19:00 בימי חול ובין השעות 8:00 - 13:00 בימי שישי וערבי חג.

התיקון (שיופיע בחוק הגנת הצרכן תחת סעיף 18א(ג)(1א)) מתייחס לביקור טכנאי במקרים הבאים:
1. לשם תיקון במסגרת אחריות ושירות לאחר שירות של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בהתאם לתקנות אחריות ושירות לאחר מכירה. 
2. לשם תיקון בהתאם לחוזה למתן שירות שבו השירות מותנה בתקינות הטובין הנמצאים אצל הצרכן (למשל שירותי לווין וכבלים).

הוראות התיקון לא יחולו על מתן שירות לסוגי טובין או על סוגי עוסקים שיקבע השר בתקנות. תקנות אלה חייבים לבוא לאשור ועדת הכלכלה עד 7.12.14 (ארבעה חודשים מיום פרסומו של החוק).

כוונת המחוקק היא לפטור עוסקים מסוימים ממתן שירות בשעות מסוימות ולהחריג עבודות שעלולה להיות בהן סכנה בטיחותית אם יבוצעו בשעות החשיכה מחוץ לדירת הצרכן, ובהן עבודות הכרוכות בטיפוס על סולמות, בעבודה על גגות, למשל טיפול במזגנים ובמתקני אנרגיה סולרית או התקנה של מכלי גז או מתן שירות בתחום הגז.

תחילתו של התיקון ב-1.2.2015. 

זיהוי טלפוני של עוסק
התיקון השני לחוק הגנת הצרכן הינו הוספת סעיף 18ג שכותרתו "זיהוי טלפוני של עוסק". התיקון מחייב עוסק המופיע בתוספת השנייה של החוק (ביניהם חברות תקשורת, מים וחשמל) וכן עוסק המחויב לתת שירות למוצרי חשמל ואלקטרוניקה בהתאם לתקנות אחריות ושירות לאחר מכירה, לפעול כדלקמן:

בכל שיחה טלפונית (בין אם העוסק מתקשר אל הצרכן ובין אם הצרכן פונה אל העוסק), יזדהה הנציג של העוסק העונה לשיחה, בשמו הפרטי בציון פרט נוסף שיאפשר את זיהויו בפניה חוזרת אל העוסק. למשל ניתן לעניות: "שלום, מדברת עדי מצוות 1". 

כאשר העוסק פונה טלפונית לצרכן, השיחה תיעשה ממספר טלפון מזוהה שניתן לחייג אליו. על טכנאי הפועל מטעם העוסק אין חובה לחייג לצרכן מטלפון עם מספר מזוהה.

כאשר אין מענה מצד הצרכן לפנייה טלפונית מאת העוסק, על העוסק להודיע על מספר טלפון שבאמצעותו ניתן לחזור לעוסק. גם טכנאי שמתקשר לצרכן ואין מענה, חייב להשאיר לצרכן מספר טלפון שאליו הצרכן יוכל לחזור (אין זה חייב להיות מספר הטלפון האישי שלו אלא מספר הטלפון של העוסק).

בגין הפרת הוראות תיקון זה ניתן להטיל בעתיד (כאשר ייכנס לתוקף מנגנון האכיפה המנהלית) עיצום כספי של 22,000 ₪. 

תיקון זה ייכנס לתוקף ביום 7.11.2014.

חברי לשכת המסחר מוזמנים לפנות בשאלות לעו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המשפטית, בדוא"ל: shoshr@chamber.org.il  או בטלפון: 03-5691016

האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי פרטני. בכל מקרה נוסח החוק כפי שפורסם ברשומות הינו הנוסח המחייב.

למידע נוסף בתחום זה