תיקון לחוק חובת שיחת חינם ומענה טלפוני בקשר לכל פניה

ביום 8.12.12 אושרה במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 42), התשע"ה-201 התיקון לחוק, אשר ייכנס לתוקף 6 חודשים מיום פרסומו, מחייב כל עסק שבתוספת השנייה לחוק הגנת הצרכן (וביניהם חברות תקשורת, חשמל וגז) לספק שירות טלפוני חינם לכל פנייה אליהם. בנוסף, על אותם עסקים יחולו חובת מענה טלפוני תוך שלוש דקות או מתן אפשרות להשארת הודעה (והעוסק חייב לחזור אליו תוך זמן קבוע מראש) בקשר לכל פנייה אליהם.

התיקון לחוק, אשר ייכנס לתוקף 6 חודשים מיום פרסומו, מחייב כל עסק שבתוספת השנייה לחוק הגנת הצרכן (וביניהם חברות תקשורת, חשמל וגז) לספק שירות טלפוני חינם לכל פנייה אליהם.
בנוסף, על אותם עסקים יחולו חובת מענה טלפוני תוך שלוש דקות או מתן אפשרות להשארת הודעה (והעוסק חייב לחזור אליו תוך זמן קבוע מראש) בקשר לכל פנייה אליהם.

התיקון מביא חידוש בכך שהוא מרחיב את החובה הקיימת היום על העוסקים המנויים בתוספת השנייה לספק מענה טלפוני חינם ומענה תוך שלוש דקות או אפשרות השארת הודעה רק כאשר הפנייה הייתה
לעניין ליקויים ופגמים.

קישורית לנוסח התיקון (מצ"ב)

חברי לשכה מוזמנים לפנות שאלות לעו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המשפטית, לשכת המסחר תל אביב והמרכז shoshr@chamber.org.il

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה