דיווח מוועדת הכלכלה: הסתיים הדיון בחוק הגנת הצרכן - מודל אכיפה חדש

ביום 10.7.2012 אושר לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'33) הקובעת מודל אכיפה מינהלי לגבי רוב הוראות חוק הגנת הצרכן.
התיקון קובע כי בגין הפרות קלות יחסית ניתן יהיה להטיל עצום כספי בגובה של 25,000 ₪, לאחר הליך של שימוע. לדוגמא:

-   כאשר קיים פער בין המחיר שצוין על המוצר והמחיר בקופה.
-   כאשר העוסק לא גילה פרטים בעסקת מכר מרחוק כגון מועד ודרך אספקת הנכס ותנאי ביטול.
-   כאשר עוסק לא כולל במודעה על מכירה מיוחדת את מספר הפרטים שכלולים במבצע.
-   כאשר העוסק לא החזיר לצרכן את התמורה ששילם במקרים בהם ניתן לבטל עסקה ולקבל החזר כספי.
 
התיקון קובע עצום כספי בגובה של 50,000 ₪ בגין הפרות קשות יותר, לדוגמא:
-   העוסק עשה דבר העלול להטעות צרכן בעניין מהותי בעסקה.
-   העוסק הפעיל השפעה בלתי הוגנת.
-   העוסק פרסם פרסומת מטעה.
 
בשלב ראשון יישלח לעוסק הודעה על כוונת חיוב עצום כספי ולעוסק תינתן זכות שימוע. העוסק יוכל לטעון להפחתת הסכום בהתאם  לתקנות  שיותקנו.
 
הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן רשאי לנקוט בהליך של התראה מנהלית תחילה בהתאם לנהלים שייקבעו, למשל כאשר מדובר  בהוראת חוק חדשה או שיש לגביה מחלוקת פרשנית.  
 
התיקון ייכנס לתוקף ב-15 לינואר 2013 ובלבד שיותקנו תקנות אשר קובעות כיצד ניתן להפחית את סכומי העצום.
 
לאחר קבלת ניסוח סופי של התיקון נעביר הסבר מפורט ונארגן יום עיון בנושא.
 
חברי לשכת המסחר מוזמנים לפנות בשאלות לעו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המשפטית, איגוד לשכות  המסחר,   shoshr@chamber.org.il
למידע נוסף בתחום זה