דיון בוועדת הכלכלה - איסור התניה בעסקה קצובה

היום (14.5.2012) התקיים דיון בוועדת הכלכלה (הכנה לקריאה ראשונה) של שתי הצעות חוק שמסדירות את האפשרות לבטל עסקה לתקופה קצובה ובכלל זה עסקאות עם מכוני כושר.

הצעת החוק של חה"כ ישראל חסון ואופיר אקוניס קובעת כי עוסק לא יתנה התקשרות עם צרכן למינוי במכון כושר (על פי הגדרת חוק מכוני  כושר) בכך  שהעסקה תהיה לתקופה קצובה וכי תנאי כאמור בטל.

הצעת החוק של איתן כבל מדברת על איסור התניית עסקה בעסקה קצובה בכל עסקה מתמשכת (הצעה גורפת).

הוחלט לאחד את שתי ההצעות ובכל מקרה לקבוע רשימת עסקאות מתמשכות שעליהן תחול ההוראה.

העלינו בפני הוועדה כי עסקה לתקופה קצובה גם יכולה להטיב עם הצרכן בכך שמקבל הנחה או הטבה וכי כל עוד ניתן לבחור בין עסקה עם  התחייבות ועסקה בלי התחייבות, אין להגביל את  העוסק. 

חברי הכנסת הביעו את רצונם להסדיר בהצעת החוק את העסקאות לתקופה קצובה (כלומר, לא לאסור להציע אותן) ולאפשר להתנתק  מעסקה לתקופה קצובה ללא קנס גבוה  אלא רק בהחזר החלק היחסי שלא נוצל ודמי ביטול שלא יעלו על 5% או 100 ש"ח הנמוך  מביניהם.

בדיון הבא ידונו באפשרות להרחיב את הצעת החוק ולהרחיב אותה על חוגים, מועדוני ספורט, מועדוני קאונטרי ומכללות.


חברי הלשכה מוזמנים לפנות בשאלות לעו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המשפטית, לשכת המסחר תל אביב והמרכז, בטלפון: 03-5631016 או בדוא"ל:  shoshr@chamber.org.il .
למידע נוסף בתחום זה