אושרה לקריאה שניה ושלישית בועדת הכלכלה הצעת חוק המסדירה את נושא הזיכויים ושוברי מתנה

עוסקים אשר בוחרים לאפשר ביטול עסקה ומתן זיכוי, מקום בו תקנות ביטול עסקה אינן חלות (כלומר, אין חובה לתת החזר כספי) , יצטרכו החל מ-30 יום מיום פרסום החוק ברשומות, להקפיד על הכללים הבאים:
1. השובר יודפס או ייכתב באופן שימנע את מחיקת הכתוב בו.
2. הסכום הנקוב בשובר יהיה הסכום ששולם בעת ביצוע העסקה. 
3. השובר יהיה תקף לשנתיים לפחות מיום מסירתו.
4. מימוש הזיכוי לא יותנה בהצגת חשבונית.
5. לא יהיה תוקף לתנאי המגביל את האפשרות לממש את הזיכוי, לרבות לעניין מכירה מיוחדת.
6. תוקף השובר וציון האפשרות להשתמש בו ללא תנאים מגבילים יופיעו על גבי השוב באותיות ברורות ובהבלטה מיוחדת.
7. מימש צרכן שובר זיכוי ברכישת טובין שמחירם נמוך מן הסכום הנקוב בשובר, וההפרש לא עלה על 5% מהסכום הנקוב בשובר או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, יהיה הצרכן זכאי לקבל  את העודף במזומן.
לדוגמא: זיכוי בש"ח 100 ש"ח שרכשתי בו מוצר ב- 90 ש"ח: ההפרש הוא 10 ש"ח, כלומר עלה על 5% מהסכום הנקוב בשובר ועל כן אין  חובה לתת את העודף במזומן.
דוגמא נוספת: זיכוי  של 2000 ש"ח שרכשתי בו שירות בסך 1900 ש"ח. ההפרש הוא 100 ש"ח שהוא  5% מ-2000 ש"ח. לכן יש להחזיר  עודף מזומן של  100 ש"ח ואין לתת זיכוי נוסף.
 
ההוראות יחולו גם על שוברי מתנה
 
שימו לב, אין חובה לתת זיכוי! במקרים שתקנות ביטול עסקה אינן חלות יש לציין מדיניות השבת מוצרים. אבל אם המדיניות כוללת מתן זיכוי,  יש לנהוג על פי הכללים הנ"ל.
 
ההצעה צפויה לעלות לקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת בקרוב. לאחר אישורה היא תפורסם ברשומות ו-30 יום לאחר הפרסום התיקון  נכנס לתוקף. מאחר ומדובר בלוח זמנים קצר חשוב ביותר להדריך את המוכרים ולבצע כל היערכות נדרשת בהקדם.   
 
נעביר אליכים את הנוסח הרשמי ברגע שיתפרסם וכן דוגמה של טקסט שצריך להופיע על הזיכוי ושובר מתנה.
 
חברי לשכה מוזמנים לפנות בשאלות לעו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המשפטית, איגוד לשכות המסחר, shoshr@chamber.org.il
 טל. 5631010 - 03
למידע נוסף בתחום זה