גילוי דעת מטעם הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בדבר הצגת מחירים על גבי "קוץ" בבית העסק

ביום 13.3.23, פרסם היועץ המשפטי של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן – "גילוי דעת בדבר הצגת מחירים על גבי "קוץ" בבית העסק".

מטרת גילוי הדעת, היא להבהיר את פרשנות הרשות לאמצעי תצוגה של "קוץ" ולאופן הצגת מחירם של המוצרים המוצגים, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים), תשנ"א – 1991.


בגילוי הדעת נעשית השוואה בין "קוץ" ל-"מכל", כך שעפ"י גילוי הדעת, סימון לגבי מוצרים המוצגים על "קוץ", יכול שיעשה עפ"י פרט 10 לתוספת לתקנות הנ"ל, הקובע את אופן הצגת המחירים למצרכים מסוג אחד שאינם ארוזים, המוצגים למכירה בתפזורת בתוך מכל ומחירם אחיד ומתייחס ליחידה בודדת, שייעשה ב- "תוית או שלט צמוד למכל בו הם מונחים או בסמוך אליו".


מצ"ב גילוי הדעת כפי שמופיע באתר של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

השלמה לגילוי הדעת - פרשנות בדבר הכרה "בקוץ" כאזור מתוחם על גבי מדף תצוגה, 20.6.23

למידע נוסף בתחום זה