קול קורא: סיוג זכות ביטול עסקה - קמעונות במכר מרחוק

לאחר דין ודברים ממושך מול הרשות להגנת הצרכן בנושא של ביטולי עסקאות במכר מרחוק, נאותה הרשות להתחיל מהלך של שינוי ופרסמה קול קורא במסגרת תכנית החומש להפחתת הנטל הרגולטורי.

הרשות להגנת הצרכן בוחנת בשנת 2021 את הנטל הרגולטורי הכרוך בזכות הביטול הקיימת בעסקת מכר מרחוק, כאשר מדובר בטובין שלא ניתנים למכירה מחדש לאחר החזרתם, בשל סיבות בריאותיות או היגייניות.


לקבלת התייחסות מהציבור ומחזיקי עניין לבחינת משמעות הפחתת נטל אשר תסיר את היכולת לבטל עסקת מכר מרחוק במוצרי בריאות והיגיינה שנעשה בהם שימוש.


לקול קורא לחצו כאן


נא להעביר התייחסות עד ליום ראשון ה-31 לחודש למייל של עו"ד קרן חן-סופר, יועצת משפטית לענייני מסחר וצרכנות kerenc@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה