קול קורא - החלת הגנות חוק הגנת הצרכן על עסקים שהם עובד יחיד או מעסיקים מספר מצומצם של עובדים ובעלי היקף מחזור קטן

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן שוקלת להחיל את הגנות חוק הגנת הצרכן על עסקים קטנים מאד (בדומה לצרכנים).
לפיכך, הרשות מבקשת את התייחסות הציבור לשאלות בדבר גודל העסק עליו יחולו ההגנות, אופי העסקאות, סעיפי החוק אשר יחולו על עסקים קטנים מאד והנטל הרגולטורי שעלול להיות מושת על העסקים הגדולים והקטנים כתוצאה מהשינוי המוצע.

תגובות ניתן לשלוח למייל kerenc@chamber.org.il של עו"ד קרן חן סופר עד ליום 01.12.2020


מצ"ב קול קורא לעיונכם

למידע נוסף בתחום זה