פורסמו הערות לציבור! חובת פרסום שם יצרן ודגם מוצר

הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן פרסמה טיוטה של הנחייה לפיה היא מחייבת פרסום של שם דגם ושם יצרן בכל מוצר שמבקשים לפרסמו למכירה, בהתאם לתנאים והחריגים המופיעים בהנחיה.

מבדיקה שנערכה ברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הובהר כי קיימת פרקטיקה, לפיה עוסק המפרסם מוצרים, אינו מפרסם את הפרטים המדויקים של המוצר קרי, שם היצרן ושם/מספר הדגם של אותו מוצר.


הנחיה זו מבקשת להבהיר מתי תחול החובה לפרסם שם/מספר דגם ולרבות שם יצרן, בפרסום שהינו הצעה למכירה של מוצר שמטרתו לגרום לכך כי הצרכן יבצע עסקה בחנות פיזית או בדרך אחרת לרבות מכר מרחוק.

 

ניתן לשלוח הערות לעו"ד קרן חן-סופר למייל kerenc@chamber.org.il עד ליום 30.6 בשעה 10.

 

מצ"ב טיוטת הנחייה - חובת פרסום שם יצרן ודגם מוצר

למידע נוסף בתחום זה