חוק חובת הנגשת שירות מים צוננים ללקוחות במקומות ציבוריים המגשים מזון

תזכורת לפעול על-פי חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים), תשמ"ז-1986

בעקבות תביעות אשר הוגשו כנגד עסקים רבים בתקופה האחרונה, בעניין נוכחותו של מתקן מים צוננים/זכות לקבלת קנקן מים צוננים, אנו מתזכרים כי חלה עליכם החובה לפעול על-פי חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים), תשמ"ז-1986, הקובע חובה עבור כל מי שמנהל או מחזיק מסעדה, בית אוכל, בית קפה או מקום כיוצא באלה שבו מוגש אוכל, להגיש לכל לקוח, וללא תשלום, קנקן מי שתיה צוננים.

כמו כן, כאשר מדובר בבניין ציבורי כהגדרתו בחוק התכנון והבניה (למשל חנויות כל בו אשר שטחן עולה על 350 מ"ר) והשירות הוא עצמי - יש להתקין מתקן מים צוננים וכוסות שתיה במקום מרכזי הנראה לעין.

למידע נוסף בתחום זה