תיקון לצו סימון טובין - רהיטים

בשורה נוספת בדבר הפחתת נטל רגולטורי:

בשעה טובה הרשות להגנת הצרכן פרסמה את טיוטת התיקון לצו סימון טובין, לפיו אין עוד חובה לסמן ריהוט על גבי המוצר עצמו או על גבי אריזתו.

בהתאם לטיוטת הצו, ניתן לסמן ריהוט באופן מקוון (באתר האינטרנט) ולמסור לצרכן מסמך עם קישור לאתר האינטרנט או מסמך עם פרטי הסימון של המוצר, לבחירת הצרכן. ראו את נוסח הצו על מנת לוודא קיומם של התנאים הנדרשים.

 

כמו כן, הסכימה הרשות לשנות את אכיפתה ולהימנע כבר היום מאכיפה נגד עוסק שלא פועל בהתאם להוראות צו סימון טובין, ובלבד שהוא פועל בהתאם להוראות התיקון לצו המצורף. ראו הנחיית הממונה בנושא.

 

חברי הלשכה מוזמנים לפנות לעו"ד קרן חן סופר לכל שאלה בנושא – בדוא"ל: kerenc@chamber.org.il 

למידע נוסף בתחום זה