עדכון להנחיה להקטנת מוצרים

הרשות להגנת הצרכן העבירה עדכון להנחיה להקטנת מוצרים, בכל הנוגע למוצר שהינו גרסה נוספת (וריאנט) של מותג מסוים וכן שינוי/הפחתה ברכיבי מוצר של מוצר קיים.

אם וכלל שיש הערות – נא להעביר לעו"ד קרן חן-סופר עד ליום 24.11.2019 .

למידע נוסף בתחום זה