חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 – רשות המסים

משיכת יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים – הארכת מועד

ביום 28 מרץ 2019 פרסמה רשות המיסים חוזר המאריך את תוקף יישום ההוראה בדבר המועד להגשת בקשה למשיכת כספים עודפים מהקופה מרכזית לפיצויים מיום 31.3.19 ליום 30 בספטמבר 2019.

לחצו כאן לצפייה בחוזר המלא.

למידע נוסף בתחום זה