מדברים באותה שפה במקום העבודה?

ביום 4.2.19 פרסמה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנחיות למעסיקים/ות בנוגע לשאלה האם ניתן לחייב עובדים לדבר רק בשפה העברית ומידת יכולת המעסיק להפעיל את הפררוגטיבה הניהולית שלו אל מול זכות העובדים לשוחח בשפת אימם, אם אינה עברית במקום העבודה.

לפי עמדת הנציבות, ככלל יש לאפשר לעובדים לדבר בשפתם גם במקום העבודה. עם זאת במקרים מסוימים ניתן לקבוע הגבלות אשר נוגעות ישירות ליכולת העובד לבצע את עבודתו לפי אופי ומהות התפקיד. כפי שמפורט במאמר המצ"ב.

לחצו כאן לקריאת המאמר. 

 

 

למידע נוסף בתחום זה