החל מה-1.4.2018 מעסיקים יחויבו לבחור לעובדיהם קרנות פנסיה בדמי ניהול מינימאליים

רשות שוק ההון נעתרה לדרישת ועדת הכספים והקדימה בשנה את ביצוע הפעימה השנייה של רפורמת ברירת המחדל בפנסיה.

מעסיקים שטרם קיימו מכרז לבחירת קרנות פנסיה שמציעות דמי ניהול מופחתים עבור עובדיהם או שלא העבירו אותם לקרנות ברירת המחדל שנבחרו ע"י רשות שוק ההון ושמעניקות פנסיות בדמי ניהול מינימליים, יחויבו לעשות עד סוף חודש מרץ 2018.

זוהי הנחיית רשות שוק ההון למעסיקים בעקבות מספר דיונים שהתקיימו בעניין בוועדת הכספים. בכך נעתרה רשות שוק ההון לדרישת ועדת הכספים להקדים בשנה, ממרץ 2019 למרץ 2018, את יישומה המלא של רפורמת ברירת המחדל בפנסיה.

מדובר ברפורמה שהחלה לפני כשנה ושבמסגרת הפעימה הראשונה שלה, המדינה בחרה בהליך מכרזי שתי קרנות פנסיה שהציעו את דמי הניהול הנמוכים ביותר. על מנת לתת שהות למעסיקים להסתגל לרפורמה, נקבעה תקופת מעבר בת שנתיים ליישום המלא של הרפורמה, שבמהלכה המעסיקים היו אמורים לבחור בין העברת העובדים לקרנות ברירת המחדל שנבחרו או להשיג הסכם שייטיב עם עובדיהם אל מול קרנות אחרות. נוכח המציאות בפועל, שבה מעסיקים לא פעלו בהתאם לרוח הרפורמה ואף שעוד נותרה למעלה משנה לסוף תקופת המעבר, דרשה ועדת הכספים מרשות שוק ההון להקדים את מועד היישום המלא של הרפורמה בשנה.

 

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני התייחס לנושא ואמר כי  "הקדמת יישום רפורמת ברירת המחדל תיטיב עם אלפי עובדים. אני קורא לכלל המעסיקים לפעול על-מנת להוזיל את דמי הניהול הפנסיות של עובדיהם".

לצפייה בחוזר רשות שוק ההון 

 

למידע נוסף בתחום זה