נקודות זיכוי למסתננים, היטל העסקת עובדים זרים והסדרת חובות המס בניכויים

רשות המסים גיבשה מתווה הקלות לבעלי חוב בגין העסקת מסתננים.

בעקבות פס"ד שניתן בבית המשפט העליון ע"א 4946/16 שלמה סעד נ פקיד שומה אשקלון ואח' מיום 12.9.17, בו התקבלה עמדת רשות המיסים לפיה על המעסיקים לשלם היטל על עובדים זרים גם כאשר מדובר במסתננים ובעניין נקודות הזיכוי, הסכימה רשות המסים, לאפשר מתן נקודות זיכוי למסתננים עד לשנת 2014, לאחר הוכחת מספר תנאים.

רשות המיסים גיבשה הנחיות לפעולה בעניין הקלות לבעלי עסקים החייבים בהיטל ולמתן נקודות זיכוי עד לשנת 2014, בכפוף לתנאים המפורטים במתווה.

מצ"ב חוזר רשות המיסים

למידע נוסף בתחום זה