שעות עבודה ביום ירושלים 2018

יום ירושלים יחול השנה בתאריך כ"ח באייר, 13/05/18. 

 

על פי החוק, יום ירושלים הוא יום בחירה - יום שהבחירה בידי העובד לצאת לחופשה או לעבוד; אם בחר העובד ביום חופשה, מנוכה היום מיתרת ימי החופשה השנתית של העובד.

 

יצוין כי גם על פי חוק חופשה שנתית, עובד רשאי לצאת ביום ירושלים לחופשה שנתית, על חשבון ימי החופשה השנתית העומדת לרשותו ובלבד שהודיע למעסיק על כך  30 ימים מראש.

 

בכל אופן, בשני החוקים מדובר על זכות שהיא על חשבון חופשתו השנתית של העובד ולא בנוסף לה.

 

על אף האמור לעיל,  יש לבדוק אם חל במקום העבודה, הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או חוזה אישי או נוהג הקובע  הוראה אחרת  המיטיבה עם העובד. במקרה כזה יש לפעול על פי ההוראה המיטיבה. כך למשל יום ירושלים מופיע בהסכמים קיבוציים שונים כיום בחירה שהוא על חשבון המעסיק ולא על חשבון חופשתו השנתית של העובד.

 

בתקנות שהותקנו מכוח החוק, נקבעו סוגי עבודות ושירותים, שאין להפסיקם בחג כגון: חינוך והוראה, מפעלי תעשייה ומזון העובדים ברציפות, ושירותים מסוימים במערכת השלטון המקומי: פינוי אשפה, אספקת מים וביוב, שירותי חירום וטרינריים, מוקד חירום עירוני ושירותי כיבוי אש).

 

לקריאת כתבה בנושא דיני עבודה בחג שבועות לחצו כאן.

למידע נוסף בתחום זה