שעות עבודה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה - 2017

מידע אודות שעות העבודה למעסיקים ולעובדים במהלך יום הזיכרון לשואה ולגבורה על פי הכתוב בחוק. 

שעות עבודה במהלך יום הזיכרון לשואה ולגבורה:

בחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959 אין התייחסות לעבודה או לשעות העבודה במהלך יום הזיכרון. בהתאם לכך, יום הזיכרון הוא יום עבודה רגיל לכל דבר ועניין, הן מבחינת שעות העבודה והן מבחינת השכר, אלא אם כן חלים הסדרים המיטיבים במקום העבודה, מכוח הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה ענפיים, חוזה אישי או נוהג.

 יום בחירה: על פי חוק חופשה שנתית עובד רשאי לקחת, יום אחד, על חשבון ימי חופשתו השנתית באחד מהימים המנויים בתוספת 1 לחוק, ובלבד שהודיע על כך למעסיק 30 ימים מראש. ברשימת הימים המנויים בתוספת, מצוי גם יום הזיכרון לשואה ולגבורה. יודגש כי מדובר ביום חופשה על חשבון החופשה השנתית של העובד ולא בנוסף לה.

 פתיחת עסקים ביום הזיכרון לשואה ולגבורה:

על פי החוק ביום הזיכרון לא יקוימו עינוגים ציבוריים ובערב יום הזיכרון יהיו גם בתי הקפה סגורים.

לגבי שאר מקומות העבודה, שאינם בתי קפה ועינוג ציבורי, אין בחוק התייחסות לשעות הפתיחה והסגירה שלהם, במהלך יום הזיכרון. עניין זה מוסדר באופן מקומי של הרשות המקומית הספציפית.

 עבירת קנס - יצוין כי עבירה על הוראות החוק כאמור דינה קנס.

 

לעיון בחוקי יום העבודה ביום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה וביום העצמאות לחצו כאן.

למידע נוסף בתחום זה