שאלון מיפוי עומסים חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה

במסגרת יישום תכנית החומש להפחתת נטל רגולטורי במשרד הכלכלה והתעשייה, בהתאם להוראות החלטת ממשלה 2118 מיום 22.10.2014, מבוצע בימים אלו תהליך בחינה של הרגולציה הקבועה בחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002. כחלק מתהליך הבחינה, מבוצעת בזאת פניה לבעלי עניין לצורך קבלת עמדתם על הרגולציה בתחום זה.

מטרתו של השאלון שלפניך היא לסייע למשרד הכלכלה והתעשייה לנתח את הרגולציה ולמפות את העומסים הנובעים ממנו. 

תיאור כללי של הרגולציה
מנהל הסדרה ואכיפה אמון על אכיפתם של דיני העבודה אל מול המעסיקים. בין החוקים הנאכפים על ידי מנהל הסדרה ואכיפה נמצא חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה, תשס"ב 2002 (להלן – הרגולציה). החוק קובע כללים בדבר הודעה לעובדים ולמועמדים בדבר תנאי עבודתם, לרבות חובת יידוע עובד בדבר תנאי העבודה בתחילת ההעסקה, עדכון העובד בדבר שינויים בתנאים ועדכון מועמד לעבודה בדבר מצבו.

 

פירוט הנטל הרגולטורי, השלכותיו והצעת דרכי פתרון
בהתייחס לדרישות החוק והיישום שלהן, אנא ציין מהו הנטל הנובע מהרגולציה. אנא השב על השאלות על בסיס ניסיונך האישי עם רגולציה זו.
שים לב – בשאלות בהן יש לנקוב בסכום (עלות) או תשומות זמן (שעות\ימים) ניתן להסתפק באומדן של הנתונים במידה והנתונים המדויקים אינם זמינים.

 

לנוחיותכם:

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב-2002

תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002 1

 

למילוי השאלון לחץ כאן.

לאחר מילוי השאלון יש לשלוח את הטופס לדוא"ל: denisep@chamber.org.il.

 

השאלון מנוסח בלשון זכר אך מכוון לנשים וגברים כאחד.

יובהר כי כל המידע שיימסר במסגרת המענה לשאלון זה כפוף לנוהל חיסיון משתתפים בתהליכי טיוב רגולציה במשרד הכלכלה שזמין בקישור הבא.

התשובות לא יועברו לרגולטור באופן שיאפשר את זיהוי המשיב.

למידע נוסף בתחום זה