מדיניות אכיפה מנהלית - טיפול בתלונות ואכיפה יזומה

משרד הכלכלה פרסם לאחרונה הודעה בדבר מדיניות אכיפה מנהלית - טיפול בתלונות ואכיפה יזומה. בהודעה נאמר כי לאחר שחלפו מספר שנים מאז כניסת החוק להגברת האכיפה לתוקף ולאחר בחינת נתוני אכיפה שהצטברו, הוחלט לפעול ולהתמקד בקביעת סדרי עדיפויות בטיפול בתלונות ופניות שמגיעות למנהל וכן באמצעות התמקדות בהפרות שכר שיש בהן פוטנציאל גבוה לפגיעה בזכויות עובדים. וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בתכלית החוק להגביר את ההרתעה ולהביא לשמירה על זכויות העובדים.

למידע נוסף בתחום זה