מקרה בוחן לנעזרים במשווקים בחו"ל: עע (ארצי) 141/08 פרחי ביקל בע"מ נ' מיכאל מייקל

המערערת, פרחי ביקל בע"מ, היא חברה העוסקת, בין היתר, בשיווק פרחים, ירקות ותבלינים בארץ ובעולם.
המשיב הוא תושב ארה"ב, המתגורר באופן קבוע בארה"ב.

עובדות-
המערערת, פרחי ביקל בע"מ, היא חברה העוסקת, בין היתר, בשיווק פרחים, ירקות ותבלינים בארץ ובעולם.
המשיב הוא תושב ארה"ב, המתגורר באופן קבוע בארה"ב.
בין המערערת לבין המשיב נוצרה מערכת יחסים, לפיה המשיב ישווק סחורה של המערערת בארה"ב. מאחר יותר התפתחו חילוקי דעות לגבי העסק, שבסופם הודיעה המערערת למשיב על הפסקת הקשר ביניהם.

הערעור הוא על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה שקבע כי בין המערערת לבין המשיב התקיימו יחסי עובד-מעביד ועל כן חויבה המערערת לשלם למשיב שכר עבודה, החזר הוצאות, פיצויי פיטורים, פדיון חופשה, קצובת הבראה, וכן הוצאות ושכר טרחת עורך דין בתוספת מע"מ כחוק.

בית הדין האזורי יישם מבחנים ידועים בפסיקה לבחינת יחסי מעביד (המבחן המעורב, שגרעינו הוא מבחן ההשתלבות ומבחני משנה נוספים) וקבע כי התקיימו יחסים כאלה במקרה דנן. לעומתו, בית הדין הארצי, קיבל את עמדת המערערת ופסק כי לא התקיימו יחסי עובד מעביד מהסיבות הבאות:

  • בהתנהגות המשיב היו סממנים של ניהול עסק עצמאי, כגון ניהול העסק במשרד פרטי, העדר מסגרת קבועה של ימים ושעות עבודה, העדר דיווח מסודר על פעילותו של המשיב למען המפעל, דיווח לשלטונות המס האמריקאיים כעצמאי ויכולת לצמצמם או להגדיל הוצאות והכנסות.
  • המשיב לא היה עובד ישראלי שנשלח לארה"ב כדי לייצג את המערערת, אלא תושב אמריקאי שהסכים להיות נציג שיווק של המערערת. על פי בית הדין, יש להבחין בין תושב ישראל, נציג חברה ישראלית שנשלח מטעמה לחו"ל, לבין תושב זר המבצע בחו"ל עבודות עבור חברה ישראלית.
  • בהסכם בין הצדדים נקבע במפורש כי המשיב יבצע את עבודת השיווק כעצמאי ולא כעובד של המערערת. במהלך קיום הקשר בין הצדדים לא טען המשיב כי הוא זכאי לזכויות של עובד. 
  • חתימת החוזה ביניהם בשפה העברית אינה הוכחה למהות היחסים בין הצדדים, אלא תוצאת העובדה שהמשיב גדל בארץ לפני שעזב את ישראל לארה"ב.
  • על אף ששיווק תוצרת מפעל הינו חלק בלתי-נפרד מפעילות המפעל, דבר שעשוי להצביע על קיומם של יחסי עובד-מעביד, עדיין ישנם מקרים שפעילות זו יכולה להתבצע על ידי חברה אחרת חיצונית, או על ידי אנשי מכירות עצמאיים. נוסף על כך, סמכותו של מנהל המערערת ליתן הוראות ולפקח על עבודתו של המשיב אינה מוכיחה את השתלבותו במפעל, אלא היא תוצאת מהות היחסים בין יצרן לבין איש מכירות עצמאי.
  • התחייבות לבלעדיות אינה סממן המכריע את הכף להכרה בקיומם של יחסי עובד-מעביד, ובנסיבות המקרה דנן אין בכך כדי להוות משקל מכריע.

פסק דין- ערעורה של חברת פרחי ביקל בע"מ. היחסים בין המשיב לבין המערערת לא היו יחסי עובד-מעביד.
המשיב ישלם למערערת הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך 5,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

למידע נוסף בתחום זה