מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה

מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה פועל ליישום הוראות חוקי העבודה במדינת ישראל. המינהל, כגורם מקצועי ומוסמך אחד, מרכז תחתיו סמכויות להסדרת שוק העבודה בישראל ולאכיפת 17 חוקי עבודה, במטרה לפעול למיצוי זכויות עובדים, לאיתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות. מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה כולל שתי זרועות: זרוע ההסדרה וזרוע אכיפת חוקי עבודה, תוך דגש על הפעלה ותיאום בין שתי הזרועות.

מינהל הסדרה ואכיפה מרכז תחתיו את כל הסמכויות להסדרה ולאכיפת חוקי העבודה במדינת ישראל. המינהל אמון על אכיפת 18 חוקי עבודה אשר העבירה עליהם נקבעה בחוק כעבירה פלילית וכן על מתן רישיונות והיתרים בהתאם להוראות חוקי העבודה השונים.
שנת 2009 הייתה שנת פעילות ראשונה למינהל במתכונתו החדשה לאחר השלמת גיוס המשאבים שהוקצו לו בהחלטת ממשלה 1134 (פברואר 07) שקבעה תגבור האכיפה על חוקי עבודה כחלק מהצעדים להקטנת ממדי העוני.

במינהל 2 זרועות, אגף האכיפה האחראי על האכיפה הפלילית של 18 חוקים ואגף ההסדרה העוסק בהנפקת רישיונות והיתרים ב-5 חוקי עבודה, תוך שימת דגש על הפעלה ותיאום משולבים בין שני האגפים.

אתר מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה >

למידע נוסף בתחום זה
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.