חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 11), התש"ע-2010

ביום 31.05.2010 פורסם תיקון לחוק חופשה שנתית (תיקון מס' 11), התש"ע-2010.

 

סעיף 6(ב) לחוק חופשה שנתית,  עובד רשאי לקחת יום חופשה אחד, במועד שהוא יבחר, מתוך מכסת ימי החופשה השנתית לה הוא זכאי,  ובלבד שהודיע על כך למעבידו 30 ימים מראש לפחות.

על פי התיקון לחוק, העובד יהיה רשאי לבחור יום חופשה נוסף, על חשבון מכסת  ימי החופשה השנתית לה הוא זכאי,  באחד מן הימים המנויים בתוספת כדלקמן:

1.   צום גדליה; ערב יום הכיפורים; ערב חג הסוכות; הושענא רבה; צום עשרה בטבת (יום הקדיש הכללי); תענית אסתר; פורים; שושן פורים; ערב חג הפסח; ערב שביעי של פסח; חג המימונה; ל"ג בעומר; ערב חג השבועות; צום י"ז בתמוז; צום תשעה באב; ערב ראש השנה.

2.   ערב חג המולד; ערב ראשית השנה; ערב חג ההתגלות; ערב חג הפסחא; יום הבשורה; ערב עליית ישו השמיימה; ערב חג השבועות.

3.   ערב ראש השנה ההג'רית; ערב יום הולדת הנביא; עליית הנביא השמיימה (לילת אלאסרא ואלמעראג'); ערב חג הפסקת הצום (ערב עיד אלפיטר); ערב חג הקורבן (ערב עיד אלאדחא).

4.   ערב חג אלח'דר (אליהו הנביא); ערב חג הנביא שועייב (יתרו); ערב חג הנביא סבלאן; ערב חג הקורבן (ערב עיד אלאדחא).

5.   יום הזיכרון לעדה הצ'רקסית.

6.   חג הסיגד.  

7.   יום האישה הבין-לאומי; יום הזיכרון לשואה ולגבורה; יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות איבה וטרור (ערב יום העצמאות); יום ירושלים; אחד במאי; יום הניצחון על גרמניה הנאצית; יום פטירת הרצל; ראש השנה האזרחית.

החוק יכנס לתוקף ביום 1.6.10.

למידע נוסף בתחום זה