התמ"ת יאכוף את האיסור בחוק להתקשר בהסכם עם קבלני כ"א, שמירה, אבטחה וניקיון, שאינם מחזיקים ברשיון

משרד התמ"ת יאכוף תיקון חדש בחוק קבלני כוח אדם: התיקון לחוק מטיל אחריות פלילית על כל הרוכשים שירותי קבלן כ"א ו/או קבלני שירות - בתחום אבטחה וניקיון אשר אינן מחזיקות ברישיון על פי חוק.

על פי התיקון לחוק קבלני כח אדם, שנכנס לתוקפו ב 1.1.2012, חלה אחריות פלילית גם על רוכש השירותים ולא רק על קבלן השירות העוסק ללא רישיון.
משרד התמ"ת יאכוף תיקון חדש לחוק קבלני כח אדם, המטיל אחריות פלילית על כל מי ששוכר לצורך עסקי, שירותים מקבלן כ"א או קבלן שירות בתחומי האבטחה והניקיון שאינו מחזיק ברישיון ממשרד התמ"ת. לראשונה, מטיל התיקון לחוק - כאמור - אחריות פלילית על המשתמשים בשירותי כ"א/שירותים: שמירה, אבטחה וניקיון ללא רישיון וזאת במטרה למגר את התופעה של חברות הפועלות בשוק ללא רישיון וכפועל יוצא אינן מפוקחות.

התיקון החדש לחוק, המוחל על רוכשי שירות מקבלן כ"א ו/או קבלן שירות נקבע במטרה להגביר את יכולת משרד התמ"ת לפקח על קבלני כוח האדם וחברות הקבלן בתחומי השירות, הניקיון והאבטחה, לספק הגנה טובה יותר לעובדים המוחלשים ובכך למנוע את התופעה של חברות הפועלות בשוק ללא רישיון ובניגוד לחוק.

עקב כניסתו לתוקף של התיקון לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, בסמכות אגף האכיפה במינהל ההסדרה והאכיפה בתמ"ת לאכוף את איסור ההתקשרות עם קבלן כוח אדם או קבלן שירות המספקים שירותי ניקיון, אבטחה ו/או שמירה ללא רישיון. עם זאת, התיקון לחוק לא יחול על אזרחים פרטיים המקבלים את השירות לצרכים פרטיים בלבד ולא לצורך עסק או שירות ציבורי. במשרד התמ"ת מדגישים כי העוברים על החוק צפויים לקנסות כבדים.

יפה סולמני, ראש מינהל אכיפה והסדרה במשרד התמ"ת: "החל מתחילת שנת 2010 ועד היום, הוענקו לקבלני שירות 593 רישיונות לקבלני שירות. אך בישראל, ממשיכים לפעול מאות חאפרים ללא רישיון, הפועלים בניגוד לחוק ומתעלמים מחובתם כלפי העובדים והלקוחות כאחד. התיקון לחוק, חושף – לראשונה - גם את שוכרי השירות מקבלן ניקיון ואבטחה לתביעה וסנקציות פליליות, שכן האחריות לוודא כי לקבלן כח האדם או קבלן השירות ממנו שוכר בעל העסק שירותים, מוטלת על שוכרי השירותים עצמם."

שר התמ"ת, שלום שמחון: "התיקון לחוק והחלת האכיפה בנושא, גם על שוכרי השירות או העובדים, מהווה צעד משלים ליוזמות החקיקה והאכיפה המקודמות ע"י משרד התמ"ת בשנים האחרונות ובשנה האחרונה ביתר שאת. סוגיית תנאי ההעסקה של עובדי הקבלן בפרט והעובדים במשק ככלל, עומדת במרכז העשייה והעניין של התמ"ת ואנו נמשיך לפעול, באמצעות חקיקה, הגברת האכיפה והסברה מתאימה, על מנת להבטיח את זכותם של עובדים לעבוד בכבוד ולהתפרנס בכבוד, שעה שזכויותיהם על פי חוק נשמרות בהקפדה."

למידע נוסף בתחום זה