רשות האוכלוסין תחל בקרוב בפעולות אכיפה מוגברת על מעסיקים בגין העסקת נתינים מחוף השנהב ומדרום סודן

לאחרונה הודיעה רשות האוכלוסין וההגירה לנתיני חוף השנהב כי עקב השיפור במצב הביטחוני במדינה, עליהם לעזוב את ישראל עד ליום 01.02.12.

בנוסף, קראה הרשות לנתיני דרום סודן השוהים בישראל להיערך לחזרה למדינתם והודיעה כי החל מתאריך 01.04.12 יינקטו פעולות אכיפה כנגד שוהים בלתי חוקיים מדרום סודן אשר לא יעזבו את ישראל.

לאור זאת ולאור החלטת בג"צ 6312/10 קו לעובד ואח' נ' ממשלת ישראל ואח', כי "אין בכוונת גורמי האכיפה לבצע אכיפה כלפי מעסיקי מסתננים, שהם נתיני מדינות, ומדינות אלו בלבד, שלעת הזאת לא מתבצעת הרחקה של נתינים ממדינות אלו בלבד, ממדינת ישראל..", מבקשת רשות האוכלוסין וההגירה להודיע כי תבוצע אכיפה מוגברת של חוק עובדים זרים וחוק הכניסה לישראל:

  • נגד מעסיקים שמעסיקים את נתיני חוף השנהב החל מיום 8.3.12.
  • נגד מעסיקים שמעסיקים את נתיני דרום סודן החל מיום 1.4.12.
  • פעילות האכיפה תכלול, בין היתר, הטלת קנסות והגשת כתבי אישום.
למידע נוסף בתחום זה