חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 27) , התשע"ב - 2012

ביום 27.2.12 פורסם ברשומות תיקון לחוק פיצויי פיטורים. על פי התיקון לחוק, נקבע כי עובד שהתפטר בשל התנדבות לשרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית, ועקב כך נדחה שירותו הסדיר, רואים את ההתפטרות כפיטורים המזכה בפיצויי פיטורים, ובלבד ששירת בשירות בהתנדבות שישה חודשים לפחות.

למידע נוסף בתחום זה