ביה"ד האזורי לעבודה בב"ש גזר על חברת "אייס" קנס עונשי כולל בסך של 329,000 ש"ח בגין ביצוע מספר עבירות פליליות של חוקי העבודה.

מדינת ישראל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

הודעה לעיתונות
בעקבות חקירה מקיפה של משרד התמ"ת:

ביה"ד האזורי לעבודה בב"ש גזר על חברת "אייס" קנס עונשי כולל בסך של 329,000 ש"ח והשית עליה התחייבות כספית בסך של 464,000 ש"ח להימנע מביצוע עבירות למשך שלוש שנים
חברת "אייס" רשתות שיווק-מוצרי צריכה בע"מ, הורשעה בביצוע מספר עבירות פליליות על חוקי העבודה
התובעת הראשית של משרד התמ"ת, עוה"ד גלי לוי: "משאבי האכיפה והתביעה הפלילית יתמקדו בעיקר במעסיקים המבצעים הפרות בוטות של חוקי העבודה או המבצעים עבירות באופן סידרתי. כנגד מעסיקים אלה יוגשו כתבי אישום חמורים ובתי המשפט יתבקשו לגזור כנגדם עונשים מרתיעים". 

במסגרת חקירה מקיפה של האגף לחוקי עבודה של מחוז הדרום במשרד התמ"ת, אשר נערכה ע"י המפקח קאדרי גסאן, במספר סניפים של חברת אייס, התגלו הפרות שונות של חוקי העבודה הסוציאליים: בסניף חברת אייס בדימונה התגלה כי הועסק עובד מבלי שנוהל עבורו, כמתחייב בחוק, פנקס עבודה מסודר המפרט שעות עבודתו בפועל, לרבות שעות נוספות שביצע וכמו כן לא שולם לו שכר העבודה המגיע לו לפי חוק, עבור עבודה בשעות נוספות אלו במשך מספר חודשים. בסניף בקריית גת ובסניף דימונה התגלה כי חברת אייס העסיקה שמונה עובדים מבלי שמסרה להם הודעות לעובד בכתב, המפרטות תנאי עבודתם כנדרש בחוק הודעה לעובד, ובסניף קריית גת התגלה במספר רב של מקרים בהם העסיקה חברת אייס עובדים מבלי לתת להם מנוחה ביום המנוחה השבועי, וזאת בניגוד לחוק וללא היתר.

בהמשך לכך, הוגשו לביה"ד האיזורי בבאר שבע שלושה כתבי אישום כנגד חברת אייס ע"י המחלקה המשפטית במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה, באמצעות עו"ד אורית פרץ ועוה"ד מיכל רוזנפלד, בהם הואשמה החברה בעבירה של אי מתן מנוחה שבועית כחוק לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, העסקה ללא מתן הודעה לעובד, העסקה ללא ניהול פנקס עבודה ואי תשלום גמול שעות נוספות כחוק. לאחר התחשבות במצבה ובקשייה של החברה דהיום ובחסכון בזמן שיפוטי, נשיאת ביה"ד לעבודה בב"ש, השופטת אורלי סלע, הרשיעה את החברה בביצוע כל העבירות נשוא כתבי האישום וגזרה על הנאשמים קנס עונשי משמעותי בסך של 247,520 ש"ח וכמו כן החליטה להפעיל התחייבות קודמת של חברת אייס בסך של 82,000 ש"ח ובסך הכול חייבה אותה לשלם 329,520 ש"ח בגין ביצוע עבירות אלו כלפי עובדיה, וכן הושת על חברת אייס התחייבות כספית בסך של 464,000 ש"ח להימנע מביצוע עבירות למשך שלוש שנים.
התובעת הראשית של משרד התמ"ת, עוה"ד גלי לוי מברכת על הפסיקה ומציינת כי משאבי האכיפה והתביעה הפלילית יתמקדו בעיקר במעסיקים המבצעים הפרות בוטות של חוקי העבודה או המבצעים עבירות באופן סידרתי. כנגד מעסיקים אלה יוגשו כתבי אישום חמורים ובתי המשפט יתבקשו לגזור כנגדם את עונשים מרתיעים.

עוה"ד יובל אברהם, ממונה בכיר בתביעה, רואה בפסק הדין מסר ברור לציבור המעסיקים כי עליהם להעסיק עובדים בהתאם להוראות חוקי המגן הסוציאליים ולהקפיד על תשלום שכר מלא לעובדים ומתן מנוחה שבועית כחוק לכל עובד ועובד שכן מדובר על זכויות בסיסיות ומהותיות, וככל שלא יעשו כן, יושתו עליהם קנסות עונשיים משמעותיים ואף עונשי מאסר במקרים המתאימים.
עוד מוסיף חזי אופיר, מנהל אגף האכיפה במשרד התמ"ת, כי במסגרת החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה, ההליך הפלילי עובר שינוי שכולל קיצור משך הטיפול והעמקתו. לאור הצפי לירידה בכמות התיקים הקלים במסגרת ההליך הפלילי תתאפשר הגעה לגרעין הקשה של המעסיקים העבריינים ביותר בשוק העבודה.

למידע נוסף בתחום זה
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.