ועדת להתאמת החקיקה בנושא שעות עבודה במשק - הגשת רעיונות והצעות

לשכת המסחר משתתפת בוועדה שמינה שר התמ"ת בראשות סמנכ"ל משרד התמ"ת לשעבר, אלי פז לבחינת חוק שעות עבודה ומנוחה והתאמת החקיקה למציאות העבודה במשק.

הועדה משותפת למשרדי התמ"ת, האוצר, ארגוני מעסיקים, ארגוני עובדים ונציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה, והיא תדון במכלול נושאים הנוגעים לשעות העבודה הנהוגות במשק הישראלי ותבחן אפשרות לשנות – לראשונה מזה יותר משישה עשורים – את "חוק שעות עבודה ומנוחה" והתאמתו למציאות החברתית והכלכלית הנהוגה בישראל.

הוועדה קוראת לציבור להציע את רעיונותיו והשגותיו בקשר למצב החוקי בשים לב להיבטים כלכליים, הזכויות הסוציאליות, היבטים מגדריים ורווחת העובד. כל זאת, לנוכח הגמישות התפעולית הנדרשת במשק העבודה המודרני.

הלשכה סבורה כי מדובר בנושא הנוגע באופן ממשי לכל עסק המעסיק עובדים ועל כן יש חשיבות רבה במיוחד להגיש התייחסויות לנושא מהותי וחשוב זה.

את ההערות וההצעות ניתן לשלוח עד ליום 20.10.2012 בדואר אלקטרוני לכתובת vaadat.shaot@moital.gov.il ובדואר לגב' רבקה ורבנר, משרד התמ"ת, רח' בנק שראל 5 ירושלים.

את הפניה יש לערוך בהיקף של עד 5 עמודים בפורמט word בציוןנושא הפניה, פרטי מגיש הפניה ואם הוא מייצג גוף, יפורט שם הגוף המיוצג, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני, חתימה ותאריך.

את ההערות ניתן להעביר גם ללשכת המסחר עד ליום 12.10.2012אשר תרכז את ההמלצות, לעו"ד סיגל סודאי לכתובת sigals@chamber.org.il

להלן קישור לאתר התמ"ת בנושא >

למידע נוסף בתחום זה