חברה הורשעה בעבירות העסקת עובדים בשעות נוספות ללא היתר וללא מנוחה שבועית ונקנסה בסך של 136,800 ₪

מתחילת השנה נפתחו 1199 תיקים מינהליים כנגד מעסיקים שהפרו את חוק שעות עבודה ומנוחה, ניתנו 20 עיצומים כספיים בגובה למעלה ממיליון ₪,  513 התראות מינהליות והתנהלו 3 תיקים פליליים

בעקבות פעילות אכיפה של משרד הכלכלה ​- חברת פלסטו - ווק בע"מ הורשעה בעבירות העסקת עובדים בשעות נוספות ללא היתר וללא מנוחה שבועית - תיקנס בסך 136,800 ₪ ותחתום על התחייבות של חצי מיליון ₪ להימנע מעבירות נוספות.

במסגרת הביקורת נמצא כי החברה, שעוסקת בהפעלת מפעל למוצרי פלסטיק, מעסיקה עובדים במקרים רבים במשך שעות עבודה נוספות וארוכות ובמועדים רבים מעל 12, 13 ו 14 שעות עבודה ביום, ללא שניתן לה היתר לעשות כן. בנוסף, העסיקה החברה עובדים מבלי לתת להם יום מנוחה שבועי וזאת בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה.

מתחילת השנה נפתחו 1199 תיקים מינהליים כנגד מעסיקים שהפרו את חוק שעות עבודה ומנוחה, ניתנו 20 עיצומים כספיים בגובה למעלה ממיליון ₪, 513 התראות מינהליות והתנהלו 3 תיקים פליליים

גזר הדין ניתן בימים האחרונים בהמשך לביקורת מפקחי אגף האכיפה של מחוז תל אביב שבמשרד הכלכלה, חוסיין אבו גוש ועבד פדילה. במסגרת הביקורת נמצא כי החברה, שעוסקת בהפעלת מפעל למוצרי פלסטיק, מעסיקה עובדים במקרים רבים במשך שעות עבודה נוספות וארוכות ובמועדים רבים מעל 12, 13 ו 14 שעות עבודה ביום, וזאת בניגוד להוראות הדין בעניין שעות עבודה ומנוחה האוסרות להעסיק עובדים מעבר ל 12 שעות עבודה ליום (או אף פחות מכך לפי היתרים ספציפיים אחרים). בנוסף, העסיקה החברה עובדים מבלי לתת להם יום מנוחה שבועי וזאת בניגוד להוראות חוק זה האוסר על העסקת עובדים ביום המנוחה השבועי שלהם אלא אם הדבר נעשה במקרים מיוחדים ועל פי היתר כחוק.

לאחר גיבוש הראיות בתיק, הגיש משרד הכלכלה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב באמצעות משרד עו"ד אסף תומר, כתב אישום כנגד הנאשמת. ביום 23 לנובמבר 2014 הרשיע ביה"ד את הנאשמת בעבירות המיוחסת לה, לאחר שזו הודתה בעובדות הרלוונטיות נשוא כתב האישום. בעקבות כך, נגזר על החברה עונש פלילי בסך של 136,800 ₪ והיא חויבה לחתום על התחייבות כספית בסך כולל של 500,000 ₪ להימנע מביצוע עבירות נשוא כתב האישום למשך שלוש שנים מיום גזר הדין. משמעות הפרת התחייבות זו תביא לידי חיובה בסכום זה.

יפה סולימני, מנהלת מינהל הסדרה ואכיפה: "העסקה בשעות נוספות בניגוד למותר וכן אי נתינת יום מנוחה שבועי כקבוע בחוק מהוות הפרות בסיסיות של חוקי עבודה שמינהל הסדרה ואכיפה אמון על אכיפתם. על המעסיקים להבין כי במידה וישללו זכויות סוציאליות מעובדיהם, המגיעות להם על פי חוק, הם יהיו חשופים הן לעיצומים כספיים מינהליים שסכומם נע בין 5,110-35,740 ₪ לכל עובד ולכל הפרה והן לכתבי אישום פליליים. מתחילת השנה נפתחו ונסגרו שלושה תיקים פליליים ונפתחו 1199 תיקים מינהליים כנגד מעסיקים שהפרו את סעיף 9 ו-6 לחוק שעות עבודה ומנוחה; כמו כן ניתנו 20 עיצומים כספיים בגובה 1,018,800 ₪ ו-513 התראות מינהליות".

עו"ד יובל אברהם, ממונה בתביעה במשרד הכלכלה, מברך על גזר הדין, ועל ההתחייבות הכספית המרתיעה שהוטלו על החברה: "חובת המעסיקים לשמור ולהקפיד על מילוי זכויותיהם הסוציאליות של עובדיהם. משרד הכלכלה נחוש למצות את מלוא ההליכים כנגד מעסיקים ונושאי משרה בתאגיד, בגין הפרת זכויות עובדים וכל שכן בגין הפרות שיטתיות או בוטות, כגון אי מתן מנוחה שבועית באופן מתמשך או העסקה תבניתית של עובדים בשעות מרובות ללא היתר. במקרים כאלו, מעסיקים ונושאי משרה בתאגיד, יהיו צפויים לאכיפה מוגברת ולענישה משמעותית והולמת, כדי להבטיח כי עובדים לא ינוצלו לרעה וחוקי עבודה שבתחום סמכותנו לא יופרו. לצורך כך בשנתיים האחרונות הוגשו 26 כתבי אישום כנגד מעסיקים שהפרו את הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה וכן ניתנו בתקופה זו 30 גזרי דין על מעסיקים שהורשעו בעבירות על חוק זה"

מדינת ישראל נ' פלסטו - ווק (1990) בע"מ – תיק פלילי 29930-01-12

​פורסם ע"י דוברות ופניות הציבור, מינהל הסדרה ואכיפה ביום 15.12.14

למידע נוסף בתחום זה