הנחיות רשות המסים ליישום חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים

ביום 14.4.2024 פרסמה רשות המסים הנחיות למעסיקים בדבר יישום החוק בדבר ניכוי דמי ההבראה מהעובדים משנת 2024 והעברתם לרשות המסים.

ביום 18.3.2024 פורסם בספר החוקים 3180 חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד– 2024.

בחוק נקבע כי מעסיק יפחית לעובד מתשלום דמי ההבראה בשנת 2024 , במועד התשלום, את "מחיר יום הבראה" (כפי שהוגדר בחוק) החל לגבי אותו עובד. ההפחתה כאמור, תחול על שכרו של עובד שזכאי לפי הסכם או נוהג לדמי הבראה בשנת 2024, למעט עובד המועסק על ידי יחיד שלא במסגרת עסק או משלח יד, לדוגמא- עובד במשק בית המועסק כאמור.

 

למידע מלא כפי שפורסם על ידי רשות המסים - לחצו כאן

לצפייה בחוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים - לחצו כאן

לצפייה בתעריפי דמי הבראה לשנת 2023 - לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה