עדכון שכר מינימום - 1 באפריל 2015

להזכירכם החל מ-1 באפריל 2015 יש לעדכן את שכר המינימום לסך של 4,650 ₪ לחודש וזאת בהתאם להוראת השעה שהעלתה את שכר המינימום במתווה מדורג. מדובר בפעימה הראשונה של המתווה (חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015).
 
 

 

למידע נוסף בתחום זה