משרד התמ"ת יצא היום במבצע יזום לאכיפה מינהלית ופלילית של הוראות חוקי העבודה בקרב חברות ניקיון ושמירה בכל רחבי הארץ

כ-100 מפקחי עבודה של משרד התמ"ת יחלו היום במבצע יזום לאכיפה מינהלית ופלילית של הוראות חוקי העבודה בקרב חברות ניקיון ושמירה בכל רחבי הארץ. במסגרת המבצע, המתקיים על ידי מינהל הסדרה ואכיפה בתמ"ת, יבקרו המפקחים במשרדי החברות ובאתרים בהם מועסקים העובדים, יבדקו מידעים ומסמכי שכר וכן יגבו עדויות מעובדים, אשר ישמשו בסיס להמשך החקירה מול החברות החשודות כמפירות.

אוכלוסיית עובדי הקבלן נחשבת לאחת האוכלוסיות החלשות במשק, הן מבחינת שכרם הן מבחינת תנאי העסקתם. נוסף לכך, אופן ההעסקה של מרבית עובדי הקבלן הינו שעתי, פוגע גם הוא בזכויות המגיעות לעובדים אלו.

כ-100 מפקחי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת, יקיימו בימים הקרובים מבצע יזום וממוקד לאכיפה מינהלית ופלילית של הוראות חוקי העבודה בקרב חברות ניקיון ושמירה (המעסיקים) בכל רחבי הארץ. בנוסף, תיבדק, לראשונה, גם אחריותם של מזמיני השירות בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה- לפיקוח ושמירה על זכויות עובדי הקבלן המועסקים אצלם. המדובר בביטוי נוסף ומיוחד בחוק, המתייחס לתחומי השמירה, האבטחה והניקיון.

במסגרת החקירה ייבדק יישום הרואות חוקי העבודה, בדגש על חוקים המשפיעים על שכר העובדים, לרבות הפרשות לפנסיה מתוקף צווי הרחבה ותיבחן עמידתם של החברות בתנאי הרישיון שניתן להם על ידי אגף ההסדרה, לעסוק כקבלני שירותים לתחומי שמירה, אבטחה וניקיון. בנוסף יבדקו קבלני שירותים בעלי רישיון, הבאים בהתקשרות עם קבלנים ללא רישיון, ובכך מפרים את תנאי הרישוי ויושם דגש לבדיקה של העסקת עובדים על ידי קבלנים ללא רישיון הנדרש בחוק ואיסור התקשרות של מזמיני שירות עם קבלן ללא רישיון.

קבלנים ומזמיני שירות שיימצאו מפרים יהיו חשופים לנקיטת הליכים על פי הסמכויות של מינהל הסדרה ואכיפה, לרבות עיצומים כספיים הנעים בין 5,000- 35,000 ₪ לכל הפרה, כלפי כל עובד וכתבי אישום. כמו כן תיבדק גם עמידה של קבלנים בתנאי הרישיון שניתנו להם.

יפה סולימני מנהלת המינהל: "משרד התמ"ת רואה חשיבות רבה באכיפת זכויות עובדים בכלל ובקרב אוכלוסיית עובדי הקבלן בפרט. עובדים אלו משתכרים שכר נמוך ומועסקים ברובם עפ"י שעות, פעילות האכיפה ביחד עם פעולות ההסברה שביצע ומבצע המשרד, יביאו להסדרת שוק זה ושמירה על זכויות העובדים".

לאחרונה עם כניסת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה לתוקף (לפני כחצי שנה), התווספו כלים נוספים לאכיפת זכויות עובדים בקרב אוכלוסיית עובדי השמירה, האבטחה והניקיון גם בהיבט של אחריות מזמין שירות וזאת בנוסף לכלי האכיפה הפלילי ועמידה בתנאי הרישיון שהיו עד כה.

לעיון בפירוט עיקרי החוק הרלוונטים לאחריות מזמיני שירות לחץ כאן

למידע נוסף בתחום זה